Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

Dariusz Dobosz
19.11.2013 , aktualizacja: 19.11.2013 10:48
A A A
Służbowe samochody bez ryczałtów za prywatne użytkowanie,

Służbowe samochody bez ryczałtów za prywatne użytkowanie, "delegacje" do egzotycznych krajów, czy nawet korzystanie z firmowej drukarki w sprawach prywatnych - to częste grzechy polityków (Materiały Renault)

O sposobach finansowania samochodów dla przedsiębiorców czy aktualnych przepisach decydujących o odpisach podatkowych przy kupnie auta na firmę mówi się i pisze często. Jednak z pojazdem w przedsiębiorstwie wiążą się również inne procedury, rzadziej przedstawiane i opisywane. Choć nie przykłada się do nich tak wielkiej wagi, to jednak mają one spore znaczenie dla finansów firmy, a czasami także dla finansów jej pracowników.
Lepiej darować, niż sprzedać

Jednym z przykładów sytuacji nietypowych może być sprzedaż samochodu firmowego przez przedsiębiorcę płacącego podatek dochodowy. Ponieważ taki pojazd jest składnikiem majątkowym firmy, jego zbycie tworzy przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji odpowiednio obliczony dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wysokość podatku będzie zależała od wartości sprzedawanego auta, a ta z kolei od tego, czy samochód jest zamortyzowany, czy jeszcze w okresie amortyzacji (i w jakiej jej fazie). Obowiązek zapłacenia podatku powstanie nawet wówczas, gdy działalność gospodarcza zostanie rozwiązana, a firmowy samochód zostanie sprzedany przed upływem sześciu lat od momentu formalnego rozwiązania przedsiębiorstwa.

Ale samochodu firmowego wcale nie trzeba sprzedawać, by wycofać go z działalności gospodarczej. Samo wycofanie, bez operacji sprzedaży, nie tworzy przychodu, a zatem nie ma podstaw do naliczenia podatku. Taka sytuacja pojawia się przy darowiźnie. Finansowa konsekwencja dla przedsiębiorcy w tym przypadku to brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości auta, jeśli jest ono w okresie amortyzacji. Finansową konsekwencję dla obdarowanego stanowi konieczność zapłacenia podatku od spadku i darowizn, ale dotyczy to tylko osób obcych i niebędących najbliższą rodziną dla właściciela firmy. Najbliżsi członkowie rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, teściowie, zięć, synowa) mogą uzyskać zwolnienie z takiego podatku, zgłaszając darowiznę urzędowi skarbowemu nie później niż w ciągu sześciu miesięcy. Zgłoszenie nie jest wymagane, gdy umowa darowizny zostanie zawarta u notariusza albo gdy wartość darowanego samochodu (wraz z innymi darowiznami od tej samej osoby) nie przekracza 9637 zł.

Ubezpieczony lepiej chroniony

Pewnej analizy ze strony przedsiębiorcy wymaga też pozyskanie do firmy auta osobowego. Z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa istotne jest bowiem, jakiej wartości samochód trafia "na stan" firmy i jaki jest status wykupionego na niego ubezpieczenia. Kluczowa jest tutaj cena auta. Jeśli nie przekracza 20 tys. euro (równowartość ze złotych przelicza się po kursie NBP), to będzie można dokonać pełnych odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów zaliczyć pełną kwotę ubezpieczenia autocasco. Przy przekroczeniu wartości 20 tys. euro odpisy będą tylko częściowe (do sumy limitu). Wydatki na ubezpieczenie obowiązkowe OC lub ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawsze można "wrzucić" w koszty bez ograniczeń. Żadnych ograniczeń co do odpisów nie ma też w przypadku samochodów homologowanych jako ciężarowe.

Ubezpieczenie dobrowolne autocasco, nawet jeśli nie można zaliczyć go w pełni do kosztów podatkowych, warto jednak wykupić. Trzeba bowiem pamiętać, że przepisy fiskalne nie pozwalają zaliczyć do kosztów podatkowych strat wynikających z utraty auta firmowego (na przykład wskutek kradzieży) lub jego likwidacji oraz kosztów poniesionych na remont po wypadku, jeśli samochód nie miał polisy autocasco. W tym przypadku dotyczy to nie tylko osobówek, ale również aut z homologacją ciężarową.

Dajesz samochód - zapłać podatek!

Tyle o przedsiębiorcach. A na co powinien zwrócić uwagę pracownik korzystający w firmie z samochodu? Ten, który jeździ autem służbowym, musi jedynie podporządkować się wymaganiom pracodawcy w zakresie użytkowania pojazdu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kogoś, kto w ramach swej pracy wykorzystuje prywatne auto i otrzymuje zwrot kosztów jego użytkowania od przedsiębiorcy (paliwo, materiały eksploatacyjne, parkingi, opłaty drogowe). Takie zwroty uznawane są w świetle przepisów za przychód (!) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Prawo zwolnienia od takiego podatku mają tylko niektóre grupy zawodowe, co ujęto w oddzielnych ustawach. Zaliczono do nich listonoszy, pracowników służby leśnej i pracowników socjalnych zajmujących się pomocą społeczną.

Zobacz także
Komentarze (1)
Zaloguj się
 • Tomasz Skąpiec

  Oceniono 1 raz 1

  Polecam sprzedaż z użyciem aukcji, najlepiej z opcją licytacji, wówczas firma odzyskuje dużą cześć kapitału, łatwiejsze są wyceny sprzętu, pracownicy również są zadowoleni z możliwości zakupu sprzętu.

  Tutaj link do softu, którego można użyć:
  procodit.com/aukcje-wewnetrzne-sprzedaz-na-rzecz-pracownikow
  Polecam, również zastanowienie się nad prawem pierwokupu przez pracowników sprzętu. Zastosowanie takiej możliwości przekłada się bezpośrednio na spadek kosztów serwisowania. Pracownicy bardziej oszczędzają sprzęt jak mogą go następnie wykupić.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX