Aktualności

 • Stress test podatkowy - czy jesteś gotowy na wizytę KAS?

  Jak sprawić, by kontrola celno-skarbowa w firmie zakoĹ"czyła się brakiem stwierdzenia nieprawidłowości? Co zrobić, aby nie była traumatycznym przeĹźyciem? Jakie działania podjąć, a jakich unikać? Jak się przygotować i odpowiednio zabezpieczyć?

  12-05-2017 09:58 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nadpłacony VAT - jak odzyskać?

  Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług przedsiębiorca, który wykazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła nowe uregulowania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku.

  14-04-2017 14:46 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nieodpłatne zniesienie współwłasności a opodatkowanie VAT

  Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą i prowadzi do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli wyłącznego prawa własności do nowej rzeczy, co na gruncie podatku od towarów i usług stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli czynność ta ma charakter odpłatny, wyrażający się zastosowaniem dopłaty pieniężnej, to nieodpłatne zniesienie współwłasności rzeczy nie podlega opodatkowaniu VAT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  14-04-2017 14:46 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Duże firmy uciekają za granicę - plan Morawieckiego

  Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który potocznie nazywany jest tzw. planem Morawieckiego, nadal nie został przyjęty. Był opracowywany w 2016 r. pod kierownictwem Ministra Rozwoju i Finansów, stanowiąc odpowiedź na pięć pułapek rozwojowych, w jakie wpadła polska gospodarka.

  10-04-2017 10:15 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zmiany w ustawie o PIT

  Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Przewiduje ona, że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz z odliczeniami.

  10-04-2017 10:14 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Korzyści z założenia spółki w Macedonii

  Republika Macedonii - niewielki kraj położony w południowo-wschodniej Europie (Bałkany) w niedługim czasie może dać się poznać nie tylko jako miejsce przyjazne turystom, lecz także jako terytorium doskonałe dla prowadzonego biznesu. Macedoński rynek wciąż pozostaje niezagospodarowany i podatny na nowe inwestycje.

  10-04-2017 10:13 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na wady przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

  Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy, wprowadzające do systemu podatkowego instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednak, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, konstrukcja klauzuli nadal posługuje się pojęciami, które mogą być niejednoznacznie rozumiane.

  10-04-2017 10:13 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

  Jednym z podstawowych elementów prowadzonego biznesu jest codzienne ryzyko, odwaga, decyzyjność, jak również współpraca z niesprawdzonymi do tej pory przedsiębiorcami. Podejmowane przez przedsiębiorców ryzykowne decyzje biznesowe lub zdarzenia losowe, takie jak upadłość kontrahentów doprowadzają niekiedy do poważnych kłopotów finansowych, których konsekwencją jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?

  30-03-2017 13:09 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Optymalizacja podatkowa po luksembursku

  Od 1 stycznia 2017 roku wymiana udziałów nie jest neutralna podatkowo. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, przychodem podatnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (aport) jest wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Niemniej, jeżeli wartość aportu będzie odbiegać od jego wartości rynkowej, organ podatkowy będzie mógł ją zakwestionować i określić przychód wnoszącego aport w wysokości rynkowej.

  30-03-2017 13:08 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

  1 marca br. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.

  30-03-2017 13:08 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Podatki w 2017 roku - przedsiębiorco, bądź czujny!

  Obecnie trwający rok upłynie przedsiębiorcom pod znakiem dokonanych przez ustawodawcę transformacji w systemie podatkowym. Nowe regulacje podatkowe będą miały wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorców bez względu na wielkość ich firm, a także rodzaj prowadzonej działalności. Czy nowe przepisy prawne pozytywnie wpłyną na prowadzony biznes?

  27-03-2017 11:00 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Odwrócony VAT

  Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczeniem VAT.

  27-03-2017 10:59 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Czy korzystna podatkowo wymiana udziałów przejdzie do lamusa?

  Wymiana udziałów uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych stała się powszechnym mechanizmem wspierającym działania restrukturyzacyjne spółek kapitałowych. Spółka X nabywa udziały w spółce Y w zamian za udziały we własnym kapitale zakładowym, przydzielone dotychczasowym udziałowcom spółki Y. Neutralność podatkową takiego działania gwarantuje art. 12 ust. 4d ustawy.

  27-03-2017 10:58 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Różnica w regulacjach zawarcia układu - postępowanie układowe a sanacyjne

  Nadrzędnym założeniem wszystkich czterech postępowań naprawczo-oddłużeniowych jest restrukturyzacja w jak najwyższym stopniu zadłużenia przedsiębiorstwa. Pomimo iż na gruncie obowiązującej ustawy Prawo restrukturyzacyjne w każdej procedurze występują podobne uwarunkowania odnoszące się do zawarcia układu, to jednak restrukturyzacji w różnym stopniu podlegać będzie majątek podmiotu, a także odmienne będą procedury związane ze sposobem zarządzania i kontroli nad dłużnikiem. W jaki sposób zatem przeprowadzić efektywną restrukturyzację prowadzonego biznesu na gruncie postępowania układowego i sanacyjnego?

  17-03-2017 14:39 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nowelizacja ustawy VAT - jakie zmiany?

  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on zrównanie stawek podatku VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne.

  17-03-2017 14:39 Kancelaria Prawna Skarbiec
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna