RB-W_ASO:Wyniki finansowe LUXIMA SA za IV kwartaĹ? 2017 r. - wybrane pozycje

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
LUX_4Q2017_ESPI.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 2 / 2018 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-02-14
SkrĂłcona nazwa emitenta
LUXIMA S.A.
Temat
Wyniki finansowe LUXIMA SA za IV kwartaĹ? 2017 r. - wybrane pozycje
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Luxima S.A. z siedzibÄ? w Warszawie dalej: "Emitent" w zaĹ?Ä?czeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapiĹ?owej (dane jednostkowe i skonsolidowane) za IV kwartaĹ? 2017 r. i narastajÄ?co IV kwartaĹ?y 2017 r. - wybrane pozycje. Kompletny raport, speĹ?niajÄ?cy wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dostÄ?pny bÄ?dzie za poĹ?rednictwem Elektronicznej Bazy Informacji - system EBI.
ZaĹ?Ä?czniki
Plik Opis
LUX_4Q2017 ESPI.pdfLUX_4Q2017 ESPI.pdf Wybrane pozycje wynikĂłw finansowych IV kwartaĹ?

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Tadeusz Hapon Prezes ZarzÄ?du Tadeusz Hapon