RB-W_ASO:ZaĹ?Ä?czniki do zawiadomieĹ? o zbyciu udziaĹ?Ăłw dot. raportu ESPI 15/2017

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
zawiadomienie_CEC_PROPERTY_i_RX_16.02.2017.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 16 / 2017 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporzÄ?dzenia: 2017-02-17
SkrĂłcona nazwa emitenta
GENESIS ENERGY S.A.
Temat
ZaĹ?Ä?czniki do zawiadomieĹ? o zbyciu udziaĹ?Ăłw dot. raportu ESPI 15/2017


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
TreĹ?Ä? raportu:
W nawiÄ?zaniu do raportu ESPI nr 15/2017 opublikowanego 16.02.2017r. zaĹ?Ä?czamy zawiadomienie CEC PROPERTY GROUP LIMITED dotyczÄ?ce zbycia wszystkich udziaĹ?Ăłw posiadanych w spĂłĹ?ce Genesis Energy S.A. oraz zaĹ?Ä?czamy zawiadomienie od spĂłĹ?ki RX Sp. z o.o. dotyczÄ?ce nabycia 39.474.186 akcji Emitenta, co stanowi 18,63% kapitaĹ?u zakĹ?adowego oraz 18,63% liczby gĹ?osĂłw na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

ZaĹ?Ä?czniki
Plik Opis
zawiadomienie CEC PROPERTY i RX_16.02.2017.pdfzawiadomienie CEC PROPERTY i RX_16.02.2017.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-17 Wojciech Skiba Prezes Zarzadu