RB_ASO:Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogĹ?oszenie upadĹ?oĹ?ci

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 4 / 2018 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-02-14
SkrĂłcona nazwa emitenta
FACHOWCY.PL VENTURES S.A.
Temat
Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogĹ?oszenie upadĹ?oĹ?ci
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Fachowcy.pl Ventures SpĂłĹ?ka Akcyjna z siedzibÄ? w Warszawie (dalej: â??Emitentâ??, â??SpĂłĹ?kaâ??) informuje, Ĺźe dzisiaj w późnych godzinach popoĹ?udniowych powziÄ?Ĺ? informacjÄ? o wydaniu w dn. 8 lutego 2018 r. przez SÄ?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X WydziaĹ? Gospodarczy dla spraw upadĹ?oĹ?ciowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GU 2404/17 postanowienia w przedmiocie wstrzymania rozpoznania wniosku wierzyciela Macieja WĂłjcika (dalej: â??Wierzycielâ??) o ogĹ?oszenie upadĹ?oĹ?ci SpĂłĹ?ki do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego Emitenta â?? sygn. akt X GR 112/17. Dotychczas SpĂłĹ?ka nie byĹ?a informowana o zĹ?oĹźeniu przez Wierzyciela wniosku o ogĹ?oszenie upadĹ?oĹ?ci Emitenta.

W dniu 22 grudnia 2017 r. raportem bieĹźÄ?cym nr ESPI 64/2017 Emitent zakomunikowaĹ? o zĹ?oĹźeniu do SÄ?du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X WydziaĹ? Gospodarczy wniosku o otwarcie przyĹ?pieszonego postÄ?powania ukĹ?adowego SpĂłĹ?ki na podstawie przepisĂłw ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z dnia 8 sierpnia 2017). SpĂłĹ?ka oczekuje na postanowienie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Piotr Surmacki Prezes ZarzÄ?du Piotr Surmacki