RB-W_ASO:Jednostkowy raport okresowy za IV kwartaĹ? 2017 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
Raport_okresowy_za_IV_kwartal_2017_-_Global_Trade.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 1 / 2018 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-02-14
SkrĂłcona nazwa emitenta
GLOBAL TRADE S.A.
Temat
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartaĹ? 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieĹźÄ?ce i okresowe
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Global Trade S.A. w zaĹ?Ä?czeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za IV kwartaĹ? 2017 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 ZaĹ?Ä?cznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieĹźÄ?ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
ZaĹ?Ä?czniki
Plik Opis
Raport okresowy za IV kwartaĹ? 2017 - Global Trade.pdfRaport okresowy za IV kwartaĹ? 2017 - Global Trade.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Marcin Jarecki Dyrektor Biura ZarzÄ?du