RB-W_ASO:OgĹ?oszenie o zwoĹ?aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS S.A. na dzieĹ? 8 lutego 2018 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_spolki_ADMIRAL_BOATS_SA_na_dzien_8_lutego_2018_roku.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)
Projekty_uchwal_na_NWZA_spolki_ADMIRAL_BOATS_SA_-_8_lutego_2018_roku.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_NWZA_ADMIRAL_BOATS_SA_w_dniu_8_lutego_2018_roku.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)
Zgoda_i_oswiadczenie_kandydata_do_RN_-_NWZA_Admiral_Boats_8.02.2018.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 1 / 2018 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-01-13
SkrĂłcona nazwa emitenta
ADMIRAL BOATS S.A.
Temat
OgĹ?oszenie o zwoĹ?aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS S.A. na dzieĹ? 8 lutego 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieĹźÄ?ce i okresowe
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, SpĂłĹ?ka) niniejszym ogĹ?asza zwoĹ?anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS S.A. na dzieĹ? 8 lutego 2018 r., na godz. 12.00 w siedzibie SpĂłĹ?ki przy ul. Wybickiego 50 w Bojanie.
ZarzÄ?d przekazuje w zaĹ?Ä?czeniu treĹ?Ä? ogĹ?oszenia o zwoĹ?aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS S.A. wraz z projektami uchwaĹ? oraz wzorem formularza do wykonywania prawa gĹ?osu przez peĹ?nomocnika.
DzieĹ? rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzieĹ? 23.01.2018 roku.
W zwiÄ?zku z przewidzianym w porzÄ?dku obrad Walnego Zgromadzenia punktem dotyczÄ?cym uzupeĹ?nienia skĹ?adu Rady Nadzorczej SpĂłĹ?ki, ZarzÄ?d Emitenta wzywa Akcjonariuszy do zgĹ?aszania kandydatur na czĹ?onkĂłw Rady Nadzorczej SpĂłĹ?ki.
ZgĹ?oszenia kandydatĂłw do Rady Nadzorczej przyjmowane bÄ?dÄ? przez Emitenta drogÄ? elektronicznÄ? na adres: biuro@absa.pl do dnia 2 lutego 2018 roku, do godziny 15.00. Kompletne zgĹ?oszenie powinno zawieraÄ?:
â?˘ CV kandydata,
â?˘ OĹ?wiadczenie kandydata (wzĂłr w zaĹ?Ä?czeniu),
â?˘ ZgodÄ? kandydata na publikacjÄ? CV, kandydowanie oraz powoĹ?anie do skĹ?adu Rady Nadzorczej SpĂłĹ?ki (wzĂłr w zaĹ?Ä?czeniu).
PeĹ?na dokumentacja zwiÄ?zana z Walnym Zgromadzeniem bÄ?dzie dostÄ?pna na stronie internetowej ADMIRAL BOATS S.A. (www.absa.pl w zakĹ?adce "Dla inwestorĂłw") oraz w siedzibie Emitenta.
ZaĹ?Ä?czniki
Plik Opis
OgĹ?oszenie o zwoĹ?aniu NWZA spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS SA na dzieĹ? 8 lutego 2018 roku.pdfOgĹ?oszenie o zwoĹ?aniu NWZA spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS SA na dzieĹ? 8 lutego 2018 roku.pdf
Projekty uchwaĹ? na NWZA spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS SA - 8 lutego 2018 roku.pdfProjekty uchwaĹ? na NWZA spĂłĹ?ki ADMIRAL BOATS SA - 8 lutego 2018 roku.pdf
Formularz do wykonywania prawa gĹ?osu przez peĹ?nomocnika na NWZA ADMIRAL BOATS SA w dniu 8 lutego 2018 roku.pdfFormularz do wykonywania prawa gĹ?osu przez peĹ?nomocnika na NWZA ADMIRAL BOATS SA w dniu 8 lutego 2018 roku.pdf
Zgoda i oĹ?wiadczenie kandydata do RN - NWZA Admiral Boats 8.02.2018.pdfZgoda i oĹ?wiadczenie kandydata do RN - NWZA Admiral Boats 8.02.2018.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Krzysztof Pieczewski Prezes ZarzÄ?du