RB:Nabycie akcji wĹ?asnych

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 123 / 2017 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia:
SkrĂłcona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Nabycie akcji wĹ?asnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieĹźÄ?ce i okresowe
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d NEUCA S.A. ("SpĂłĹ?ka") informuje, iĹź w dniu 13 wrzeĹ?nia 2017 r. SpĂłĹ?ka nabyĹ?a 420 akcji wĹ?asnych w celu umorzenia. Ĺ?rednia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosĹ?a 274,00 zĹ?, wartoĹ?Ä? nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zĹ?. Nabyte akcje stanowiÄ? 0,01% udziaĹ?Ăłw w kapitale zakĹ?adowym SpĂłĹ?ki i dajÄ? 0,01% gĹ?osĂłw na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ĺ?Ä?cznie SpĂłĹ?ka posiada 105.000 akcji wĹ?asnych stanowiÄ?cych 2,25% kapitaĹ?u zakĹ?adowego SpĂłĹ?ki i dajÄ?cych 2,25% gĹ?osĂłw na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup akcji wĹ?asnych prowadzony jest na rynku podstawowym GieĹ?dy PapierĂłw WartoĹ?ciowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-14 Piotr Sucharski Prezes ZarzÄ?du
2017-09-14 Grzegorz Dzik Wiceprezes ZarzÄ?du