RB-W_ASO:Otrzymanie od osoby peĹ?niÄ?cej obowiÄ?zki zarzÄ?dcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
20180112_PLIS_PMT_MAR.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 1 / 2018 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-01-13
SkrĂłcona nazwa emitenta
PRIME MINERALS S.A.
Temat
Otrzymanie od osoby peĹ?niÄ?cej obowiÄ?zki zarzÄ?dcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peĹ?niÄ?ce obowiÄ?zki zarzÄ?dcze.
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Prime Minerals S.A. z siedzibÄ? w Grodzisku Mazowieckim (dalej: â??Emitent" lub â??SpĂłĹ?kaâ??), informuje, Ĺźe w dniu 13 stycznia 2018 roku, SpĂłĹ?ka otrzymaĹ?a od PawĹ?a Lisa â?? Prezesa ZarzÄ?du Emitenta â?? notyfikacjÄ? o transakcji zĹ?oĹźonÄ? w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Otrzymana przez Emitenta notyfikacja stanowi zaĹ?Ä?cznik do niniejszego raportu.
ZaĹ?Ä?czniki
Plik Opis
20180112_PLIS_PMT_MAR.pdf20180112_PLIS_PMT_MAR.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Marcin Kozak CzĹ?onek ZarzÄ?du