RB_ASO:Zmiana stanu posiadania

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 7 / 2018 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-02-14
SkrĂłcona nazwa emitenta
REVITUM S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Revitum S.A. z siedzibÄ? w Warszawie (dalej: â??Emitentâ??, â??SpĂłĹ?kaâ??) informuje, Ĺźe w dniu 6 lutego 2018 roku Emitent powziÄ?Ĺ? informacjÄ? od Erne Ventures S.A. z siedzibÄ? w Warszawie (dalej: â??Akcjonariuszâ??), ktĂłry na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentĂłw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spĂłĹ?kach publicznych, zawiadomiĹ?, o nabyciu przez Akcjonariusza Ĺ?Ä?cznie 418.973 akcji SpĂłĹ?ki. Transakcje zostaĹ?y zawarte poza systemem obrotu.

Akcjonariusz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentĂłw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spĂłĹ?kach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), poinformowaĹ? iĹź:

W dniu 06/02/2018 Akcjonariusz zawarĹ? umowÄ? cywilno-prawnÄ? na podstawie ktĂłrej nabyĹ? Ĺ?Ä?cznie 418.973 (czterysta osiemnaĹ?cie tysiÄ?cy dziewiÄ?Ä?set siedemdziesiÄ?t trzy) akcji Emitenta, przy czym przeniesienie na Akcjonariusza 62.973 (szeĹ?Ä?dziesiÄ?t dwa tysiÄ?ce dziewiÄ?Ä?set siedemdziesiÄ?t trzy) akcji wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect nastÄ?pi najpóźniej do dnia 07/02/2018, natomiast przeniesienie na Akcjonariusza 356.000 (trzysta piÄ?Ä?dziesiÄ?t szeĹ?Ä? tysiÄ?cy) akcji imiennych nastÄ?pi w dniu 16 lutego 2018 roku.

Przed transakcjami Akcjonariusz nie posiadaĹ? akcji Emitenta i przez to nie posiadaĹ? gĹ?osĂłw na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po powyĹźszej transakcji Akcjonariusz posiada 32,39 proc. (trzydzieĹ?ci dwie caĹ?e i trzydzieĹ?ci dziewiÄ?Ä? setnych procent) kapitaĹ?u zakĹ?adowego i gĹ?osĂłw na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz poinformowaĹ?, Ĺźe w ciÄ?gu najbliĹźszych 12 miesiÄ?cy nie wyklucza bezpoĹ?redniego lub poĹ?redniego zwiÄ?kszenia swojego zaangaĹźowania w spĂłĹ?ce Emitenta.

Akcjonariusz poinformowaĹ?, iĹź nie istniejÄ? podmioty zaleĹźne od Akcjonariusza posiadajÄ?ce akcje Emitenta, ani nie istniejÄ? osoby, o ktĂłrych mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.

Akcjonariusz poinformowaĹ?, iĹź nie posiada instrumentĂłw finansowych, o ktĂłrych mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Maria Biernacik-BaĹ?kowska Prezes ZarzÄ?du