RB-W_ASO:Transakcje osoby majÄ?cej dostÄ?p do informacji poufnych

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
JRH_Zawiadomienie_E.Koska_17-02-2017.pdf  (RAPORT BIEĹťÄ?CY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 5 / 2017 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporzÄ?dzenia: 2017-02-17
SkrĂłcona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Transakcje osoby majÄ?cej dostÄ?p do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peĹ?niÄ?ce obowiÄ?zki zarzÄ?dcze.
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d SpĂłĹ?ki JR HOLDING S.A. z siedzibÄ? w Krakowie informuje, Ĺźe w dniu 17 lutego 2017 roku do siedziby SpĂłĹ?ki wpĹ?ynÄ?Ĺ?o zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 RozporzÄ?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Edwarda KĂłska CzĹ?onka Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach zbycia akcji SpĂłĹ?ki JR HOLDING SpĂłĹ?ka Akcyjna.
TreĹ?Ä? otrzymanego zawiadomienia stanowi zaĹ?Ä?cznik do niniejszego raportu.
ZaĹ?Ä?czniki
Plik Opis
JRH Zawiadomienie E.KĂłska 17-02-2017.pdfJRH Zawiadomienie E.KĂłska 17-02-2017.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
January Ciszewski Prezes ZarzÄ?du