RB:Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziĹ?a aneks do prospektu dotyczÄ?cego programu emisji obligacji

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 7 / 2018 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-01-13
SkrĂłcona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziĹ?a aneks do prospektu dotyczÄ?cego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
TreĹ?Ä? raportu:
PKN ORLEN S.A. (â??SpĂłĹ?kaâ??) informuje, Ĺźe 12 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziĹ?a aneks do prospektu dotyczÄ?cego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego (â??Aneksâ??). Prospekt emisyjny zostaĹ? pierwotnie zatwierdzony przez KomisjÄ? Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Aneks zostaĹ? sporzÄ?dzony w zwiÄ?zku z rozpoczÄ?ciem procedury ogĹ?oszenia i przeprowadzenia przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje spĂłĹ?ki Unipetrol a.s.

Aneks zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakĹ?adce â??Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorĂłw indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny".

Patrz takĹźe: raport bieĹźÄ?cy nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<p>Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to bond issue programme<br>Regulatory announcement no 7/2018 dated 13 January 2018<br><br>PKN ORLEN S.A. (â??Company") hereby informs that on 12 January 2018 the Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to the public bond issue programme directed to the individual investor (â??Annexâ??). The prospectus was initially approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017. <br><br>The Annex was prepared in connection with the start of the procedure of the announcement and execution of a voluntary tender offer to acquire shares of Unipetrol a.s. by PKN ORLEN S.A.<br><br>The Annex will be available at corporate website www.orlen.pl in the Polish language version of Investor Relations section. <br><br>See also regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017.<br></p>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 MirosĹ?aw Kochalski Wiceprezes ZarzÄ?du
2018-01-13 Dariusz GrÄ?bosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich