Komunikaty ESPI

23-07-2019 14:51 KPPD Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
23-07-2019 14:32 KRUSZWICA Powołanie osoby zarządzającej w ZT ?Kruszwica? S.A.
23-07-2019 14:29 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 23 lipca 2019 r.
23-07-2019 14:16 RAFAKO NWZ - akcjonariusze powyżej 5%
23-07-2019 14:15 KRUSZWICA powołanie Członka RN
23-07-2019 14:14 RAFAKO Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 lipca 2019 roku.
23-07-2019 14:12 PROTEKTOR Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
23-07-2019 13:57 JSW Powołanie Członków Zarządu JSW S.A. - uzupełnienie
23-07-2019 13:51 INPRO Negocjacje dotyczące transakcji mogącej zmienić zasady zarządzania i działalności spółki zależnej.
23-07-2019 13:50 KOPEX Wygaszanie działalności w obszarze obrotu węglem
23-07-2019 13:50 KRUSZWICA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT ?Kruszwica? S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
23-07-2019 13:36 LSTECHHOM Brak wypłaty odsetek od obligacji
23-07-2019 13:33 ABMSOLID Wykluczenie akcji ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
23-07-2019 13:33 ENERGOINS Aneks do umowy kredytu
23-07-2019 13:32 LABOPRINT informacja o nabyciu urządzeń drukujących
23-07-2019 12:48 INVISTA Informacje na temat osób nadzorujących
23-07-2019 12:20 KREDYTIN Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
23-07-2019 12:00 ZREMB Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
23-07-2019 11:30 EBC Publikacja ogłoszenia o ofercie nabycia akcji serii F przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru
23-07-2019 10:29 MOSTALPLC Korekta Raportu nr 20/2019 z dnia 23.07.2019 r. - Rezygnacja Prezesa Zarządu
23-07-2019 10:03 MOSTALPLC Rezygnacja Prezesa Zarządu
23-07-2019 09:27 ZYWIEC Rezygnacja członka Zarządu
23-07-2019 08:33 FOREVEREN Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za I półrocze 2019 roku
23-07-2019 07:21 BZWBK Interim Report 2019 of Santander Bank Polska Group
23-07-2019 07:20 BZWBK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego