Komunikaty ESPI

18-06-2018 12:09 MEDICALG Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku
18-06-2018 11:45 BBIDEV Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.
18-06-2018 11:28 DECORA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości
18-06-2018 11:15 PKOBP Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.
18-06-2018 10:38 BGZBNPP Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
18-06-2018 10:26 BORYSZEW Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
18-06-2018 10:11 APATOR Zawarcie umowy z Energa Operator S.A.
18-06-2018 10:07 INDATA Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A1
18-06-2018 09:52 SOPHARMA Notification for acquisition of own shares
18-06-2018 09:48 SOPHARMA Notification from Ognian Donev ? Executive director of Sopharma AD
18-06-2018 09:37 PRESTO Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku
18-06-2018 09:31 ZUE współpraca z Electren SA
18-06-2018 08:46 K2INTERNT rezygnacja członka RN
18-06-2018 08:28 MORIZON raport za maj 2018
17-06-2018 11:02 FOREVEREN rozpoczęcie negocjacji z Ultimate Games SA
17-06-2018 09:32 IDH Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
16-06-2018 22:55 11BIT Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16-06-2018 19:29 NETIA Aktualizacja informacji w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A.
16-06-2018 14:18 MUZA Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 16.06.2018 r.
16-06-2018 11:06 ORZLOPONY ORZEŁ S.A.: Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
16-06-2018 09:31 Zawarcie umowy o współpracy z Arrow ECS
15-06-2018 23:45 ALIOR Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie identyfikacji Alior Banku S.A. jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
15-06-2018 23:28 WOJAS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WOJAS S.A. w dniu 15-06-2018
15-06-2018 23:07 WOJAS Uchwały podjęte przez ZWZ WOJAS S.A. w dniu 2018-06-15
15-06-2018 23:03 WOJAS Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.