Komunikaty ESPI

21-03-2019 22:23 JWCONSTR RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21-03-2019 22:16 JWCONSTR R /: formularz raportu rocznego
21-03-2019 21:32 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
21-03-2019 21:32 OTLOG Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
21-03-2019 20:38 KINOPOL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21-03-2019 20:38 IDEON Przekazanie do publicznej informacji dokumentów związanych z restrukturyzacją oraz propozycji układowych
21-03-2019 20:35 KINOPOL R /: formularz raportu rocznego
21-03-2019 20:30 NFPL Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A.
21-03-2019 19:28 INTELIWIS Zawarcie znaczącej umowy
21-03-2019 19:27 CCS Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019.
21-03-2019 19:23 INTELIWIS Zawarcie znaczącej umowy
21-03-2019 19:21 ALUMETAL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21-03-2019 19:19 BENEFIT Informacja w sprawie transakcji wieloetapowej skutkującej nabyciem części majątku wydzielonego z Calypso Fitness S.A.
21-03-2019 19:17 ALUMETAL R /: formularz raportu rocznego
21-03-2019 19:15 CCS Rekomendacja zarządu dotycząca pokrycia straty za rok 2018
21-03-2019 19:13 ALUMETAL Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy
21-03-2019 19:13 NFPL Zbycie udziałów SeoRatio sp. z o.o.
21-03-2019 19:09 MEDIACAP Porozumienie w sprawie nabywania akcji Emitenta
21-03-2019 19:06 NFPL Zbycie udziałów Senuto Technology sp. z o.o.
21-03-2019 19:03 GRUPAAZOTY Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
21-03-2019 19:03 POLICE Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
21-03-2019 18:46 VIVID Warunki udzielenia Emitentowi pożyczki przez członków Zarządu.
21-03-2019 18:33 KRAKCHEM POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
21-03-2019 18:29 CCC Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 r.
21-03-2019 17:55 MONNARI Skup akcji własnych.