Komunikaty ESPI

12-12-2018 12:41 LAURENPES Przekroczenie 5% w liczbie głosów LAUREN PESO POLSKA S.A. LAUREN PESO POLSKA S.A.
12-12-2018 12:41 PATENTUS Zmiana w rejetrze zastawów na aktywach o znacznej wartości.
12-12-2018 11:33 WDBBU Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, F i G
12-12-2018 11:30 FEERUM Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
12-12-2018 11:14 EMONT Otrzymanie Aneksu
12-12-2018 11:08 KOMPUTRON Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
12-12-2018 11:06 DECORA Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.
12-12-2018 11:02 EUROTAX rozszerzenie działalności na rynek bułgarski
12-12-2018 10:57 SOPHARMA nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
12-12-2018 10:54 SOPHARMA Notification for acquisition of own shares
12-12-2018 10:51 MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
12-12-2018 10:50 WORKSERV Provide information to the public
12-12-2018 10:48 SOPHARMA Notification for acquisition of own shares
12-12-2018 10:44 WORKSERV Podanie informacji do publicznej wiadomości
12-12-2018 10:33 MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
12-12-2018 08:26 AFHOL terminowy wykup obligacji serii I4 przez spółkę zależną
12-12-2018 08:12 AQUABB Prognozowany wynik netto za 2018 rok.
12-12-2018 07:59 NEUCA Nabycie akcji własnych
11-12-2018 23:23 GENRG Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11-12-2018 22:41 ATLANTIS Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
11-12-2018 22:38 BOOMERANG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR
11-12-2018 21:59 Rejestracja spółek zależnych Emitenta
11-12-2018 21:18 ELKOP Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę
11-12-2018 21:13 IDEON Przekazanie przez akcjonariusza informacji o ilości posiadanych akcji
11-12-2018 20:57 NETMEDIA Publikacja dokumentów związanych z procesem skupu akcji Netmedia S.A. uwzględniających zmianę warunków