Komunikaty ESPI

20-02-2017 15:23 PIK sprzedaż nieruchomości
20-02-2017 15:21 CIGAMES Uchwała Zarządu KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji CI Games S.A. w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej
20-02-2017 15:19 KME Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
20-02-2017 15:13 CZARNKOW Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
20-02-2017 15:03 Informacja o rozwiązaniu Porozumienia w sprawie pośredniego wykonywania praw z akcji Abadon Real Estate S.A. oraz o zmniejszeniu stanu pośredniego posiadania akcji Emitenta przez Członków Porozumienia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
20-02-2017 15:00 TRANSPOL Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2017 r.
20-02-2017 14:47 TELEMEDPL Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2017r.
20-02-2017 14:44 HERKULES zmiany w programie skupu akcji własnych
20-02-2017 14:41 STALEXP wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
20-02-2017 14:39 AWBUD rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy
20-02-2017 14:35 ENERGA zamiar przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji przez ENERGA Finance AB
20-02-2017 14:31 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
20-02-2017 14:28 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
20-02-2017 14:25 GRJAGUAR Otrzymanie postanowień dotyczących przyjęcia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz zabezpieczenie majątku
20-02-2017 13:56 IMPEXMET Realizacja skupu akcji własnych
20-02-2017 13:51 ALCHEMIA Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
20-02-2017 13:39 VELTO Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów.
20-02-2017 13:18 EMPERIA Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.
20-02-2017 13:07 OTMUCHOW Podjęcie uchwały Zarządu o zamiarze połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi
20-02-2017 13:04 EUROHOLD Notification of Major Shareholdings
20-02-2017 12:49 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
20-02-2017 12:47 MAKORA Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 50%
20-02-2017 11:55 TATRY planowane inwestycje w Szczyrku
20-02-2017 11:30 EKOPOL Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
20-02-2017 11:17 MAKOLAB Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych