Komunikaty ESPI

21-10-2017 21:15 NETIA Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.
21-10-2017 19:32 ZEPAK Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 roku
21-10-2017 19:18 ZEPAK Powołanie członka Rady Nadzorczej ZE PAK SA i powołanie Komitetu Audytu
21-10-2017 16:17 MARVIPOL Zmiana warunków emisji obligacji serii R.
21-10-2017 14:52 RUCHCHORZ informacja w sprawie Pisma akcjonariusza Miasta Chorzów z dnia 05.10.2017r. RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
21-10-2017 14:49 RUCHCHORZ informacja w sprawie Pisma akcjonariusza Miasta Chorzów z dnia 05.10.2017r. RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
21-10-2017 12:32 PGNIG Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 21 października 2017 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
21-10-2017 12:24 PGNIG Zmiana statutu PGNiG SA
21-10-2017 12:15 PGNIG Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 października 2017 roku
21-10-2017 10:35 KCI Powołanie Komitetu Audytu
21-10-2017 10:17 PREMFOOD Prawomocne wyroki oddalające odwołania Premium Food Restaurants S.A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
20-10-2017 23:44 BOOMERANG Wybór projektu Parcel Technik S.A. do dofinansowania w ramach funduszy europejskich
20-10-2017 22:40 FORTUNA EXPLANATORY NOTES TO THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.
20-10-2017 22:38 FORTUNA NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.
20-10-2017 22:31 MIRACULUM Podpisanie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z Code Design Sp. z o.o.
20-10-2017 22:31 KBDOM Odstąpienie od umowy
20-10-2017 22:27 HAWE Nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.
20-10-2017 21:49 AMREST Zgłoszenie chęci odkupu 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii
20-10-2017 21:46 SUNEX Informacja o planowanym pozyskaniu finansowania.
20-10-2017 21:23 PGSSOFT Wstępne wyniki III kwartału 2017 roku.
20-10-2017 20:31 WASKO Powołanie Komitetu Audytu WASKO S.A.
20-10-2017 20:14 B2BPARTNER Niedojście emisji akcji serii G do skutku
20-10-2017 19:59 MONNARI Skład Komitetu Audytu
20-10-2017 19:48 MONNARI Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej
20-10-2017 19:43 PWRMEDIA Zaliczka na poczet dywidendy