Komunikaty ESPI

27-04-2017 23:45 KCI R /: formularz raportu rocznego
27-04-2017 23:32 DANKS Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu w celu wdrożenie technologii informacyjno- komunikacyjnej mającej wpływ na usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa.
27-04-2017 23:00 MAXIMUS Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie nieruchomości i utworzenie spółki
27-04-2017 22:59 CYFRPLSAT Opinia Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
27-04-2017 22:27 FOTA Przekazanie Radzie Nadzorczej stanowiska organu zarządzającego Spółki co do braku wydania raportu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
27-04-2017 22:26 FOTA Informacja w przedmiocie zamierzenia Raiffeisen Bank Polska S.A. dokonania publicznej sprzedaży wierzytelności banku
27-04-2017 22:25 FOTA Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości
27-04-2017 22:22 GOBARTO SA ? zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej
27-04-2017 22:20 FOTA RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
27-04-2017 22:15 FOTA R /: formularz raportu rocznego
27-04-2017 22:14 BIOTON Wykonanie umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.
27-04-2017 22:12 GPW QSr 1/2017: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27-04-2017 22:07 Zmiana stanu posiadania
27-04-2017 22:02 GOBARTO SA ? zawarcie niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia spółki z branży mięsnej ? podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
27-04-2017 21:56 VISTULA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
27-04-2017 21:54 VISTULA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
27-04-2017 21:52 POLNORD Wybór biegłego rewidenta
27-04-2017 21:50 POLNORD Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
27-04-2017 21:38 SKOTAN Proponowane zmiany Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2017 r.
27-04-2017 21:35 ROBYG ROBYG S.A. ? Nabycie nieruchomości przez spółkę ROBYG Grobla Park Sp. z o.o.
27-04-2017 21:34 ROBYG ROBYG S.A. ? Nabycie nieruchomości przez spółkę ROBYG Grobla Park Sp. z o.o.
27-04-2017 21:33 SKOTAN Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku
27-04-2017 21:17 PEPEES NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.
27-04-2017 21:12 SKOTAN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 maja 2017 r.
27-04-2017 20:48 Zmiana stanu posiadania