Alterco SA

ALTERCO (ALT)
Data:

2016-05-23 15:17

Kurs:

0,02

Zmiana:
  • -0,02
  • -50,00%

O spółce - ALTERCO

Opis spółki - ALTERCO

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości. Zakres działalności Grupy Alterco obejmuje: realizację procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, obrót nieruchomościami we wszystkich segmentach rynku, realizację działań zmierzających do podnoszenia wartości nieruchomości, identyfikację atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji, zakup i zagospodarowywanie nieruchomości, koordynację procedur administracyjnych i technicznych oraz działań projektowych, nadzór nad realizacją inwestycji. Inwestycje, prowadzone i zarządzane przez Grupę Alterco, zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach miejskich i ich najbliższym otoczeniu oraz w atrakcyjnych regionach turystycznych i rekreacyjnych.

EKD

64.20, działalność holdingów finansowych

Kapitał spółki - ALTERCO

Kapitał zakładowy 14 064 644,00 PLN
Cena nominalna 2,41 PLN
Liczba akcji 5 835 952 szt.
Liczba akcji na okaziciela 5 835 952 szt.
Liczba akcji immiennych 0 szt.
Liczba akcji uprzywilejowanych (I) 0 szt.
Opis uprzywilejowania (I) PL
Liczba akcji uprzywilejowanych (II) 0 szt.
Opis uprzywilejowania (II) PL
Data aktualizacji: 2012-06-26

Dane teleadresowe

Alterco SA

www.alterco.eu

ul. Czerwonego Krzyża 4 lok. 6

00-377 Warszawa

tel. +48 730 054682

fax +48 22 2035955

alterco@alterco.eu

Władze - ALTERCO

Wiceprezes Zarządu Lewandowski, Mariusz Wojciech od 2012-09-26
Przewodniczący RN Cwiżewicz Tomasz od 2012-12-10
Sekretarz RN Gromek Tomasz od 2009-12-28
Członek RN Kantaria, Sanjay Chandulal od 2010-06-29
Członek RN Gałek Grzegorz od 2012-12-03
Członek RN Bilski Andrzej od 2013-08-30

Zatrudnienie

Rok Liczba zatrudnionych
2013 5
2012 8
2011 9
2011 8
2010 5
2009 5
2008 705
2008 715
2007 668
2007 700
2003 765
2002 793
2001 818