Mo-Bruk SA

MOBRUK (MBR)
Data:

2019-06-17 11:55

Kurs:

92,50

Zmiana:
  • 4,50
  • 5,11%

O spółce - MOBRUK

Opis spółki - MOBRUK

Działalność Spółki koncentruje się w czterech powiązanych ze sobą obszarach: utylizacja odpadów, paliwa alternatywne, nawierzchnie betonowe oraz pozostała działalność wspierająca.

EKD

38.22, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Kapitał spółki - MOBRUK

Kapitał zakładowy 36 113 848,00 PLN
Cena nominalna 10,00 PLN
Liczba akcji 3 611 385 szt.
Liczba akcji na okaziciela 2 896 653 szt.
Liczba akcji immiennych 0 szt.
Liczba akcji uprzywilejowanych (I) 714 732 szt.
Opis uprzywilejowania (I) PL 2 głosy na WZA
Liczba akcji uprzywilejowanych (II) 0 szt.
Opis uprzywilejowania (II) PL
Data aktualizacji: 2016-08-26

Dane teleadresowe

Mo-Bruk SA

www.mobruk.pl

Niecew 68

33-322 Korzenna

tel. +48 18 4417048

fax +48 18 4417099

mobruk@mobruk.pl

Władze - MOBRUK

Prezes Zarządu Mokrzycki, Józef Tadeusz od 2010-04-30
Wiceprezes Zarządu Mokrzycki, Wiktor Jakub od 2010-04-30
Wiceprezes Zarządu Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena od 2010-04-30
Wiceprezes Zarządu Mokrzycki, Tobiasz Jan od 2010-04-30
Wiceprezes Zarządu Mokrzycka, Elżbieta Maria od 2010-04-30
Przewodniczący RN Janik Kazimierz od 2013-11-20
Członek RN Pietrzak Piotr od 2010-04-30
Członek RN Turzański, Konrad Paweł od 2010-04-30
Członek RN Basta Jan od 2013-11-20

Zatrudnienie

Rok Liczba zatrudnionych
2017 205
2017 168
2016 144
2016 181
2015 181
2015 145
2014 148
2014 184
2013 185
2013 143
2012 180
2011 127
2011 168
2010 162
2010 119