Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej

GANT (GNT)
Data:

2015-05-22 15:29

Kurs:

0,07

Zmiana:
 • 0,00
 • 0,00%

Emisje akcji - GANT

 • wykluczenie akcji z obrotu

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
 • ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
 • obniżenie kapitału (umorzenie akcji)

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  -27 900 1,00 31 542 100 31 542 100
 • realizacja warrantów subskrypcyjnych (seria U)

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  5 742 437 1,00 31 570 000 31 570 000
 • realizacja warrantów subskrypcyjnych (seria U)

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  3 757 563 1,00 25 827 563 25 827 564
 • seria U - subskrypcja prywatna (za warranty subskrypcyjne serii U1) 2013-04-18

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  9 500 000 1,00
 • obniżenie kapitału (umorzenie akcji serii B) 2013-04-03

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  -27 900 1,00
 • seria T - subskrypcja prywatna (za obligacje zamienne serii ZB) 2013-01-31

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  4 000 000 1,00
 • podwyższenie kapitału (seria C)

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 950 000 1,00 22 070 000 22 070 000
 • obniżenie kapitału (umorzenie akcji własnych serii B) 2012-06-22

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  -379 953 1,00 20 120 000 20 120 000
 • seria S - subskrypcja prywatna (za obligacje zamienne serii ZA) 2010-07-31

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  2 000 000 1,00
 • seria R - subskrypcja prywatna (asymilacja akcji serii N i R z akcjami serii B) 2010-07-31

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 158 473 24,04 1,00 20 499 953 20 499 952
 • podwyższenie kapitału (seria N)

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  3 223 580 1,00 19 341 480 19 341 480
 • obniżenie kapitału

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  -12 000 1,00 16 117 900 16 117 900
 • seria P - subskrypcja prywatna 2009-11-09

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  800 000 1,00 16 129 900 16 129 900
 • seria N - prawo poboru 5:1 2009-10-19

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  3 223 580 15,00 1,00
 • umorzenie akcji (przeniesienie akcji na kapitał zapasowy) 2009-10-19

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  -12 000 1,00
 • seria O2 - subskrypcja prywatna (za warranty subskrypcyjne serii B) 2009-10-13

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  259 260 1,00
 • seria O1 - subskrypcja prywatna (za warranty subskrypcyjne serii A) 2009-10-13

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  259 260 1,00
 • seria M 2007-11-13

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 129 900 75,00 1,00 15 329 900 15 329 900
 • seria K - Bogusław Zieliński i Mirosław Bieliński 2007-02-15

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  526 000 40,00 1,00 14 200 000 14 200 000
 • zmiana firmy z Gant SA na Gant Development SA

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
 • seria J - subskrypcja publiczna 2007-01-16

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 912 818 90,00 1,00 13 674 000 13 674 000
 • seria I -Dariusz Małaszkiewicz, Henryk Feliks i Karol Antkowiak 2007-01-16

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  800 000 1,00 11 761 182 11 761 182
 • seria H - Leszek Koprowicz (za udziały w Kąty-1 sp. z o.o.) 2006-12-05

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  300 000 18,66 1,00 10 961 182 10 961 182
 • seria G - Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. (za udziały w Budopol-Wrocław SA) 2006-12-05

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 500 000 17,37 1,00 10 661 182 10 661 182
 • seria F - Karol Antkowiak i Mirosław Bieliński (za udziały w Gant74 Sp. z o.o.) 2006-09-18

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 061 182 1,00 9 161 182 9 161 182
 • seria E - oferta menedżerska 2005-12-14

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  778 986 1,00 8 100 000 8 100 000
 • seria D - prawo poboru 1:2 2005-12-14

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  4 880 676 2,00 1,00 7 321 014 7 321 014
 • umorzenie akcji 2003-06-26

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  -381 712 1,00 2 440 338 2 440 338
 • seria C - publiczna subkrypcja 1998-03-02

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  422 050 4,80 1,00 2 822 050 2 822 050
 • seria C - publiczna subkrypcja (emisja nie doszła do skutku) 1996-11-29

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 300 000 8,00 1,00
 • seria B - subskrypcja prywatna 1996-09-18

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1 800 000 1,00 1,00 2 400 000 2 400 000
 • split 1:100 1996-09-18

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  1,00 600 000 600 000
 • seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-11-28

  Wielkość emisji Cena emisyjna Cena nominalna Liczba akcji Kapitał zakładaowy
  6 000 100,00 6 000 600 000