Subfundusz Credit Agricole Akcyjny

CA Akcyjny (ALOA)
Data:

2014-01-17

Wycena:

99,52

Zmiana:
  • -0,51
  • -0,5098%
ALOA
  • Przegląd informacji

Notowania

Przegląd informacji - CA Akcyjny

Wycena 99,52
Waluta PLN
Zmiana -0,51
Zmiana % -0,5098%
Zmiana 12M +7,58
Zmiana 12M % +8,2445%
Zmiany kursu
1D 1M 3M 6M 1R 3L OPD
- -0,78% -1,42% +7,23% +8,74% -1,17% -10,90%
Dane dostarcza FIN24

CA Akcyjny - polityka inwestycyjna

Zasady polityki inwestycyjnej: - Subfundusz może inwestować w akcje i instrumenty o podobnym charakterze między 60% a 100% aktywów - inwestycje w akcje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycję całej gospodarki, danej branży, oraz konkretnych spółek - środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne - jest to Subfundusz rynku krajowego: co najmniej 66% aktywów jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŜnego wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - opisany sposób inwestowania ma na celu dostarczenie uczestnikom wzrost wartości w okresie koniunktury giełdowej i jednocześnie ograniczać spadki wartości w okresie bessy
Kurs Zmiana Zmiana %
AGIO SFIO Agresywny 1 267,93 +25,67 +2,07%
SKOK Akcji 95,11 +0,92 +0,98%
BNP Paribas Sektorowy 112,41 +0,48 +0,43%
Investor Top 25 MS 255,86 +0,35 +0,14%
Allianz Aktywnej Alokacji 112,06 +0,02 +0,02%
KBC Akcji Małych Spółek 83,20 0,00 0,00%
Noble Funds Akcji Małych i Średnich Spółek 92,82 -0,03 -0,03%
Millennium Dynamicznych Spółek 87,63 -0,05 -0,06%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 133,86 -0,13 -0,10%
Investor Akcji 201,15 -0,22 -0,11%