MiedĽ

MiedĽ (USD) (COPPER)
Data:

2016-07-29

Wycena:

4 918,25

Zmiana:
  • 18,75
  • 0,38%
COPPER

Notowania

Przegl±d informacji - MiedĽ

Kurs 4 918,25
Zmiana +18,75
Zmiana % +0,38%
Kurs
odniesienia
4 899,50
Kurs otwarcia 4 899,50
Max 4 944,50
Min 4 849,75
Min 52 tyg. 4 318,50
Max 52 tyg. 5 666,00
Dane dostarcza Probonus.net
Jest w 100 proc. recyklingowalna bez jakiejkolwiek straty jako¶ci. W objęto¶ci miedĽ jest trzecim po żelazie i aluminium najczę¶ciej odzyskiwanym metalem. Szacuje się, że w użyciu jest 80 proc. kiedykolwiek wydobytej miedzi. Recykling dostarcza około 35 proc. zużywanej miedzi i ze względu na charakter surowca przewiduje się, że w ci±gu następnych lat udział recyklingu w ogólnej produkcji miedzi będzie rósł.

Głównym zastosowaniem miedzi jest produkcja kabli elektrycznych (60 proc.), pokryć dachów i instalacji wodoci±gowych (20 proc.) i maszyn przemysłowych (15 proc.). MiedĽ głównie używana jest jako metal, ale gdy wymagana jest większa twardo¶ć, wtedy - ł±cz±c z innymi metalami - tworzy się stopy (5 proc. całkowitego zużycia) takie jak br±z czy mosi±dz.

W ¶wiatowym wydobyciu rud miedzi przodowały: Chile (5,52 mln ton), Peru (1,28 mln ton), Chiny (1,15 mln ton) USA (1,12 mln ton), Australia (900 tys. ton), Indonezja (840 tys. ton), Zambia (770 tys. ton), Rosja (750 tys. ton), Kanada (480 tys. ton), Polska (430 tys. ton) i Kazachstan (400 tys. ton). Do krajów posiadaj±cych największe szacowane zasoby miedzi należ±: Chile (150 mln ton), Peru (90 mln ton), Australia (80 mln ton), Meksyk (38 mln ton), Stany zjednoczone (35 mln ton), Chiny, Indonezja i Rosja (30 mln ton) oraz Polska, której znane zasoby s± szacowane na 26 mln ton. Głównym o¶rodkiem przemysłu miedziowego w Polsce jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy .

Jej popularno¶ć wynika z wielobranżowego zastosowanie w procesach wytwórczych przy jednocze¶nie zasadniczym braku możliwo¶ci zast±pienia tego surowca innym.

Zapotrzebowanie na czerwony metal jest ¶ci¶le powi±zane z rytmem rozwoju gospodarki ¶wiatowej. Handel miedzi± odbywa się przede wszystkim w stolicy Wielkiej Brytanii i skupiony jest na London Metal Exchange (LME). Londyńska Giełda Metali jest rynkiem, który pod jednym dachem realizuje obroty hurtowe i od niedawna quasi detaliczne.

Notowania cen miedzi wg Royal Bank of Scotland.
SprawdĽ notowania cen miedzi
Kurs Zmiana Zmiana %
Guma kauczukowa (JPY) 153,70 -4,40 -2,78%
Sok pomarańczowy (USD) 175,42 -4,38 -2,44%
Tarcica (USD) 318,10 -7,60 -2,39%
Kakao (GBP) 2293,00 -39,00 -1,67%
Nikiel (USD) 10637,50 -77,50 -0,72%
Kurs Zmiana Zmiana %
Olej sojowy (USD) 30,89 +0,91 +2,95%
Soja (USD) 1001,20 +23,20 +2,32%
Aluminium (USD) 1639,25 +32,50 +2,02%
Kawa (USD) 145,18 +2,86 +2,01%
Cynk (USD) 2244,00 +42,25 +1,92%
Cena Zmiana Zmiana %
Aluminium (USD) 1 639,25 +32,50 +2,02%
Cynk (USD) 2 244,00 +42,25 +1,92%
Pallad (USD) 711,35 +12,70 +1,82%
Platyna (USD) 1 153,60 +14,70 +1,27%
Złoto (USD) 1 358,05 +16,85 +1,26%
Ołów (USD) 1 826,75 +20,25 +1,12%
Srebro (USD) 20,39 +0,20 +0,98%
MiedĽ COMEX (USD) 2,23 +0,02 +0,90%
MiedĽ (USD) 4 918,25 +18,75 +0,38%
Cyna (USD) 17 827,50 +62,50 +0,35%
Wiadomo¶ci - najważniejsze informacje
Wiadomo¶ci
¦DM: Komunikacja
Komentarze
Ludzie na ¦DM
Wideo i galerie
Aktualno¶ci
Tematy
Wiadomo¶ci
Giełda i Waluty
Firma
Finanse
Przetargi
Giełda i waluty