Podstawowe stopy procentowe NBP

Dane z dnia: 2015-03-05

Następny dzień »
Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
  • 1) minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
  • 2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2004-05-01
Stopa referencyjna 1) 1,50 2015-03-05
Stopa lombardowa 2,50 2015-03-05
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,75 2015-03-05
Stopa dyskonta weksli 4,00 2010-01-01
Stopa rezerwy obowiązkowej Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od terminowych wkładów złotowych 3,50 2010-12-31
od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od wkładów terminowych w walutach obcych 3,50 2010-12-31
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,00 2012-01-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 1,350 2015-03-05
Źródło: NBP

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 182/A/NBP/2017 z dnia 2017-09-20
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,2769 -0,0161 -0,3750
CHF 3,7092 -0,0172 -0,4616
USD 3,5619 -0,0202 -0,5639
GBP 4,8313 0,0036 0,0746