Podstawowe stopy procentowe NBP

Dane z dnia: 2018-01-01

Następny dzień »
Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
  • 1) minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
  • 2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2004-05-01
Stopa referencyjna 1) 1,50 2015-03-05
Stopa lombardowa 2,50 2015-03-05
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,75 2015-03-05
Stopa dyskonta weksli 4,00 2010-01-01
Stopa rezerwy obowiązkowej Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od terminowych wkładów złotowych 3,50 2010-12-31
od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie 3,50 2010-12-31
od wkładów terminowych w walutach obcych 3,50 2010-12-31
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,00 2012-01-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 0,500 2018-01-01
Źródło: NBP

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 010/A/NBP/2018 z dnia 2018-01-15
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,1696 0,0027 0,0648
CHF 3,5334 -0,0031 -0,0877
USD 3,4010 -0,0356 -1,0359
GBP 4,6902 0,0125 0,2672