Statystyki stóp procentowych EURIBOR

Statystyki na dzień 2019-06-18, obliczone za poprzednie 3 miesiące

Stopa procentowa Wartość
2019-06-18
Zmiana Zmiana (%) Wartość
2019-03-19
Średnia
kursu
Min/Max 52 tyg
EURIBOR 2W -0,4549 -0,03 +6,33% -0,4278 -0,4308 -0,4549 - -0,3690
EURIBOR 1M -0,3880 -0,02 +5,72% -0,3670 -0,3704 -0,3880 - -0,3620
EURIBOR 2M -0,3325 -0,01 +1,96% -0,3261 -0,3283 -0,3390 - -0,3199
EURIBOR 3M -0,3220 -0,01 +3,87% -0,3100 -0,3127 -0,3240 - -0,3060
EURIBOR 6M -0,2760 -0,04 +18,97% -0,2320 -0,2383 -0,2760 - -0,2270
EURIBOR 9M -0,2260 -0,07 +41,43% -0,1598 -0,1752 -0,2260 - -0,1560
EURIBOR 1Y -0,1840 -0,07 +68,81% -0,1090 -0,1315 -0,1840 - -0,1080