Statystyki stóp procentowych LIBOR

Statystyki na dzień 2019-09-12, obliczone za poprzednie 3 miesiące

Stopa procentowa Wartość
2019-09-12
Zmiana Zmiana (%) Wartość
2019-06-13
Średnia
kursu
Min/Max 52 tyg
LIBOR CHF
LIBOR CHF 1M -0,8982 -0,10 +12,08% -0,8014 -0,8320 -0,9086 - -0,7736
LIBOR CHF 2M -0,8636 -0,11 +14,84% -0,7520 -0,8070 -0,8904 - -0,7238
LIBOR CHF 3M -0,8456 -0,13 +18,83% -0,7116 -0,7805 -0,8670 - -0,6994
LIBOR CHF 6M -0,7946 -0,13 +19,67% -0,6640 -0,7518 -0,8492 - -0,6284
LIBOR CHF 1Y -0,6840 -0,15 +27,56% -0,5362 -0,6477 -0,7580 - -0,4904
LIBOR EUR
LIBOR EUR 1M -0,5219 -0,10 +23,64% -0,4221 -0,4430 -0,5219 - -0,3959
LIBOR EUR 2M -0,4953 -0,11 +28,55% -0,3853 -0,4330 -0,4953 - -0,3604
LIBOR EUR 3M -0,4657 -0,11 +29,76% -0,3589 -0,4178 -0,4819 - -0,3237
LIBOR EUR 6M -0,4559 -0,12 +37,78% -0,3309 -0,4167 -0,4739 - -0,2877
LIBOR EUR 1Y -0,3900 -0,15 +61,83% -0,2410 -0,3457 -0,4201 - -0,1594
LIBOR GBP
LIBOR GBP 1M 0,7111 -0,01 -1,89% 0,7248 0,7153 0,7040 - 0,7369
LIBOR GBP 2M 0,7548 -0,01 -0,88% 0,7615 0,7495 0,7421 - 0,7963
LIBOR GBP 3M 0,7799 -0,01 -1,15% 0,7890 0,7708 0,7549 - 0,9309
LIBOR GBP 6M 0,8301 -0,04 -4,54% 0,8696 0,8181 0,7763 - 1,0449
LIBOR GBP 1Y 0,9371 -0,05 -4,95% 0,9859 0,8851 0,8126 - 1,1868
LIBOR USD
LIBOR USD 1M 2,0275 -0,37 -15,32% 2,3943 2,2479 2,0275 - 2,5224
LIBOR USD 2M 2,1228 -0,28 -11,64% 2,4024 2,2578 2,1095 - 2,6529
LIBOR USD 3M 2,1185 -0,29 -12,11% 2,4103 2,2433 2,1021 - 2,8238
LIBOR USD 6M 2,0473 -0,27 -11,69% 2,3184 2,1444 1,9885 - 2,9046
LIBOR USD 1Y 2,0056 -0,30 -13,01% 2,3056 2,1101 1,8910 - 3,1408