Statystyki stóp procentowych LIBOR

Statystyki na dzień 2018-05-15, obliczone za poprzednie 3 miesiące

Stopa procentowa Wartość
2018-05-15
Zmiana Zmiana (%) Wartość
2018-02-19
Średnia
kursu
Min/Max 52 tyg
LIBOR CHF
LIBOR CHF 1M -0,7823 +0,01 -1,75% -0,7962 -0,7948 -0,8124 - -0,7803
LIBOR CHF 2M -0,7440 +0,02 -3,20% -0,7686 -0,7562 -0,7706 - -0,7420
LIBOR CHF 3M -0,7156 +0,03 -4,02% -0,7456 -0,7352 -0,7474 - -0,7156
LIBOR CHF 6M -0,6432 +0,02 -3,04% -0,6634 -0,6536 -0,6634 - -0,6424
LIBOR CHF 1Y -0,5160 +0,02 -3,23% -0,5332 -0,5252 -0,5334 - -0,5160
LIBOR EUR
LIBOR EUR 1M -0,3973 +0,01 -1,49% -0,4033 -0,4039 -0,4109 - -0,3973
LIBOR EUR 2M -0,3767 +0,01 -3,06% -0,3886 -0,3868 -0,3986 - -0,3767
LIBOR EUR 3M -0,3506 +0,03 -6,90% -0,3766 -0,3704 -0,3893 - -0,3506
LIBOR EUR 6M -0,3143 +0,01 -2,39% -0,3220 -0,3242 -0,3386 - -0,3136
LIBOR EUR 1Y -0,2404 +0,02 -6,68% -0,2576 -0,2492 -0,2634 - -0,2404
LIBOR GBP
LIBOR GBP 1M 0,4999 +0,01 +1,46% 0,4927 0,5103 0,4893 - 0,5470
LIBOR GBP 2M 0,5386 +0,02 +4,60% 0,5149 0,5713 0,5014 - 0,6625
LIBOR GBP 3M 0,6403 +0,09 +16,46% 0,5498 0,6690 0,5175 - 0,7902
LIBOR GBP 6M 0,7593 +0,10 +15,85% 0,6554 0,7782 0,5741 - 0,8989
LIBOR GBP 1Y 0,9299 +0,05 +6,08% 0,8766 0,9673 0,7604 - 1,0618
LIBOR USD
LIBOR USD 1M 1,9388 +0,34 +21,51% 1,5956 1,8271 1,5525 - 1,9388
LIBOR USD 2M 2,0917 +0,36 +20,69% 1,7331 1,9641 1,6204 - 2,0917
LIBOR USD 3M 2,3206 +0,43 +22,65% 1,8921 2,2279 1,6959 - 2,3631
LIBOR USD 6M 2,4925 +0,37 +17,65% 2,1186 2,3955 1,8427 - 2,5238
LIBOR USD 1Y 2,7539 +0,36 +14,84% 2,3981 2,6475 2,1178 - 2,7769