Ubezpieczenie na życie posiadają w Polsce przeważnie osoby z wyższym wykształceniem, w przedziale wiekowym od 30 – 59 lat, a głównym powodem zakupu polisy jest poczucie odpowiedzialności za rodzinę – wynika z badań przeprowadzonych przez Ipsos na zlecenie Unum Życie TUiR S.A. Osoby starsze, powyżej 50. roku, sięgają po polisę życiową także z myślą o pokryciu kosztów pochówku.

Badania pokazały także, że ubezpieczenia na życie wzbudzają w Polakach pozytywne emocje: spokój, poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za bliskich.

Polisa na Życie zapewnia ochronę najbliższych osób pracownikaPolisa na Życie zapewnia ochronę najbliższych osób pracownika Materiał promocyjny Partnera

Liczne korzyści

Popularnym rozwiązaniem są polisy grupowe dla pracowników. To atrakcyjny bonus, który pokazuje troskę pracodawcy o pracownika, przyczynia się zatem do poprawy wizerunku pracodawcy. Zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, finansowanego przez pracodawcę, pozwala uniknąć konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej. Odprawa taka przewidziana jest przez kodeks pracy. Pracodawca może jej nie wypłacać z własnych środków, jeśli kwota świadczenia z polisy grupowej jest co najmniej równa wysokości odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie pracownika.

Ubezpieczenia grupowe mają również wiele innych zalet: szeroki zakres ochrony, prosty proces przystąpienia do ubezpieczenia, brak weryfikacji medycznej.

Składkę może opłacać pracodawca albo pracownik, albo może być ona opłacana przez obie strony. To pracodawca decyduje, którą opcję wybierze. Jeśli składkę opłaca pracodawca, to może zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodu.

Z punktu widzenia pracownika polisa na życie zabezpiecza jego najbliższych na wypadek jego śmierci, a gdy zakres ochrony jest szerszy, zapewnia pomoc finansową w razie inwalidztwa, ciężkiej choroby bądź niezdolności do pracy. Świadczenia wypłacane rodzinie po śmierci ubezpieczonego są zwolnione z podatku spadkowego, poza tym  są wolne od roszczeń wierzycieli do trzech czwartych ich wysokości, z wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych.

Na co patrzeć przy umowie?

Warunki ochrony powinny być „uszyte na miarę”.

- Ubezpieczenia grupowe cieszą się w Polsce dużą popularnością, choć tak naprawdę pracownik nie ma z reguły wpływu na kształt oferty. O tym, jaki zakres ubezpieczenia i jaką wysokość sumy ubezpieczenia będzie miała oferta dla pracowników decyduje pracodawca we współpracy z towarzystwem ubezpieczeń lub brokerem. Często pracodawca finansuje wariant podstawowy ubezpieczenia, a pracownik ma możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej korzystając z wariantów dodatkowych programu.  Dzięki temu nawet oferta ubezpieczenia grupowego od pracodawcy może być dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego ubezpieczonego

– dodaje Dariusz Modzelewski, Krajowy Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Unum.

Zaletą grupowej polisy jest też ograniczenie formalności związanych z zawarciem umowy. Ubezpieczony jedynie wypełnia formularz przystąpienia do ubezpieczenia. Dziś już istnieje możliwość wypełnienia tego wniosku w formie on-line, bez konieczności drukowania i podpisywania dokumentu w formie papierowej.

Polisa może również pomóc w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia, które zapewni pracownikowi wypłatę świadczenia w razie poważnego zachorowania czy też operacji chirurgicznej. Szeroki zakres usług assistance udostępnia łatwy dostęp do świadczeń rehabilitacji powypadkowej, co pozwoli pracownikowi po wypadku szybciej wrócić do aktywności zawodowej.

Z punktu widzenia pracodawcy jest również ważne to, czy ruchy kadrowe w firmie nie wpłyną na wysokość składki. Znaczenie mają też ułatwienia dla pracodawców, czyli pomoc przedstawiciela zakładu ubezpieczeń czy dostęp do materiałów oraz narzędzi informatycznych.