Musisz wiedzieć, że w tej kwestii ochronę kupującym mieszkania i domy od deweloperów zapewniają przepisy dwóch ustaw: art. 27 obowiązującej od niespełna czterech lat ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie zwanej ustawą deweloperską) i dział drugi kodeksu cywilnego ("Rękojmia za wady", w tym art. 568 par. 1).

Ta pierwsza ustawa dotyczy tych, którzy nowe mieszkanie dopiero zamierzają kupić. Gwarantuje im bowiem prawo do osobistego odbioru mieszkania, nim deweloper wyznaczy termin spotkania u notariusza w celu sfinalizowania transakcji. W czasie odbioru sporządzany jest protokół, do którego można zgłosić wady mieszkania. Deweloper ma 14 dni na doręczenie oświadczenia o ich uznaniu lub o odmowie i jej przyczynach. W pierwszym przypadku wady będą musiały zostać usunięte w ciągu 30 dni od podpisania protokołu. Oczywiście może się zdarzyć, że deweloper mimo dobrych chęci nie wyrobi się w tym terminie. Wówczas wskaże inny termin i wyjaśni przyczyny opóźnienia.

Jeżeli deweloper nie usunie wszystkich wad, to wówczas zostaje dochodzenie swoich roszczeń w sądzie, już po zawarciu umowy notarialnej. A jeśli za jakiś czas stwierdzisz niedoróbki, o których zawierając ją nie wiedziałeś, bo np. w czasie odbioru mieszkania jeszcze się nie ujawniły, nadal możesz domagać się od dewelopera ich usunięcia. Taką możliwość - wynikającą z rękojmi - daje ci kodeks cywilny. I to przez pięć lat!

Uwaga! Pięcioletnia rękojmia obejmuje nieruchomości kupione po 25 grudnia 2014 r., bo wtedy zmieniły się przepisy w tej sprawie. Dla nieruchomości kupionych wcześniej rękojmia wynosi trzy lata.

Oczywiście dotyczy ona nie tylko drobnych usterek, które mogą się zdarzyć i w takim wypadku naturalną rzeczą jest ich naprawa przez dewelopera. Budynek może mieć wady konstrukcyjne, które ujawniają się dopiero po pewnym czasie.

Na co zwracać uwagę

Paweł Zimiński, partner w Kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci podpowiada, że najbardziej typowe, a równocześnie generujące największe koszty związane z ich usunięciem są: (wady izolacji pionowej i poziomej (przeciwwilgociowej czy przeciwwodnej) - to wynik błędów na etapie projektowym lub wadliwego wykonawstwa (naprawa tych wad jest bardzo kosztowna); (wady elewacji i dachów - brak prawidłowego ocieplenia, mostki termiczne, zacieki i zabrudzenia spowodowane wadliwym wykonawstwem lub materiałami niedostatecznej jakości, odpadanie tynków lub innych materiałów elewacyjnych; (wady wentylacji - najczęściej są wynikiem błędów projektowych lub wykonawczych (czasami mogą być wynikiem czynników zewnętrznych, ukształtowanie terenu itp.), z racji charakteru kanałów wentylacyjnych i ich usytuowania wady często trudne do naprawy; (wady balkonów i tarasów - bardzo często spotykane, tutaj dominuje wadliwe wykonawstwo (nieprawidłowe metody klejenia); (wady klatek schodowych, korytarzy i innych miejsc ogólnodostępnych - tutaj dominują bardzo zróżnicowane pod względem charakteru wady wykonawcze.

Są też wady nieusuwalne, których, jak sama nazwa wskazuje, nie da się usuwać, a które obniżają wartość nieruchomości i co do których można dochodzić roszczeń. Ale o tym za chwilę.

Kiedy ryzyko jest większe

Ekspert rynku nieruchomości Sławomir Horbaczewski radzi z nieufnością traktować tych deweloperów, którzy domy budują we własnym zakresie. Innymi słowy są oni równocześnie firmami wykonawczymi. W takim przypadku może się zdarzyć, że przymkną oko na błędy swoich ekip popełnione w trakcie budowy, licząc, że klienci tego nie zauważą. - Jednak prędzej czy później szydło wyjdzie z worka - mówi Sławomir Horbaczewski. I dodaje, że takie firmy deweloperskie z reguły nie tworzą rezerw na późniejsze prace naprawcze. Może to być sygnałem, że w przyszłości nie będą reagowały na problemy swoich klientów z usterkami i niedoróbkami.

Zdaniem Horbaczewskiego, znacznie bezpieczniejszy z punktu widzenia kupujących nowe mieszkania jest układ, w którym deweloper zleca budowę zewnętrznej firmie wykonawczej. Nie jest on wówczas zainteresowany ukrywaniem wad. Wręcz przeciwnie, stara się je znaleźć i wyegzekwować od wykonawcy usunięcie. - Wielu deweloperów stosuje w tym celu tzw. wewnętrzne odbiory lokali, aby wyeliminować zawczasu jakiekolwiek usterki czy najmniejsze nawet niedoróbki, które z czasem i tak wyjdą na jaw. Klient otrzymuje mieszkanie kilkukrotnie sprawdzone, w którym usterki, jeśli jeszcze w ogóle się zdarzą, są naprawiane przez te same firmy wykonawcze, tudzież przez ich podwykonawców - opowiada Horbaczewski. Podkreśla, że w tym przypadku koszty napraw nie obciążają dewelopera. I co ważniejsze nie musi się on obawiać, że niezadowoleni klienci zszargają mu opinię na rynku.

Może zdarzyć się każdemu

Paweł Zimiński przyznaje, że mniejsze lub większe wpadki zdarzają się również deweloperom z dobrą reputacją. Zaniedbania projektowe i wykonawcze często łączą się z grzechem budownictwa mieszkaniowego, jakim jest wybór miejsc pod osiedla, w lokalizacjach, które nie są do tego przygotowane, często z powodu niewłaściwych warunków geologicznych. Po kilku latach na wielu inwestycjach zaczęły ujawniać się wady.

Część z nich była usuwana przez deweloperów w ramach rękojmi. Jednak część usterek załatwiano jedynie powierzchownie lub w ogóle, a ogromna liczba wad istnieje do dziś. - Na szczęście właściciele mieszkań nie są bezbronni - podkreśla mec. Zimiński. Dodaje, że z roku na rok pozwów przeciwko deweloperom jest coraz więcej, choć media dowiadują się o nich bardzo rzadko. Dlaczego? - Bo wspólnotom mieszkaniowym nie zależy na nagłaśnianiu tego typu spraw - odpowiada prawnik.

Tak jak w przypadku wspólnoty naszego czytelnika, który dewelopera, od którego kupił mieszkanie i generalnego wykonawcę (prosi o niepodawanie nazw obu firm) docenia za "ogólny wizerunek osiedla". - Jednak prawdopodobnie zostało ono źle zaprojektowane, bo woda przenika do garażu na poziomie "-2". Na tym poziomie pojawiła się też wilgoć i grzyb w komórkach lokatorskich. Niedawno spadło trochę deszczu, a już była woda wypompowywana z szybu windowego w jednym z budynków. Deweloper nie uznaje swojej winy, więc prawdopodobnie sprawa znajdzie swój finał w sądzie - opowiada czytelnik.

Uwaga! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uczula kupujących nowe mieszkania na zapisy w umowach dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną. Musisz wiedzieć, że za rażąco naruszające interes konsumentów urząd uznał postanowienia, na podstawie których niektórzy deweloperzy powierzali taki zarząd sobie lub wybranym przez siebie firmom. Do tego bez wskazania terminu. Istnieje ryzyko, że taki zarządca będzie pilnował interesu dewelopera (np. ukrywał wady budynku w okresie rękojmi), aby w przyszłości uzyskać od niego kolejne zlecenia.

Po 10 latach przedawnienie

Co zrobić, gdy deweloper nie chce naprawiać niedoróbek? Mieszkańcom nie pozostaje wówczas nic innego, jak skierować przeciwko niemu pozwy o zapłatę za nienależyte wykonanie zobowiązań. Rękojmia pozwala na stosunkowo łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu wad nieruchomości. Wymagane jest jednak dochowanie wspomnianego trzy- lub pięcioletniego terminu oraz systematycznego i terminowego zgłaszania wszystkich wad. Jeśli ujawnią się później właścicielom mieszkań pozostaje dochodzenie od deweloperów roszczeń odszkodowawczych, przy czym ograniczeniem jest 10-letni termin przedawnienia.

Mec. Zimiński zwraca uwagę, że roszczenie związane z wadami konkretnych lokali mogą być dochodzone wyłącznie przez samych właścicieli. Znacznie bardziej złożone jest dochodzenie roszczeń wynikających z wad części wspólnej budynku, bo każdy właściciel lokalu ma w niej określony udział i może dochodzić samodzielnie jedynie swojej części roszczenia. Mec. Zimiński ubolewa, że idea pozwu zbiorowego okazała się całkowicie niewydolna w odniesieniu do tego typu roszczeń. W sukurs mieszkańcom przyszedł jednak Sąd Najwyższy, który dwa lata temu przesądził, że roszczenia dotyczące nieruchomości wspólnej właściciele lokali mogą przenosić na wspólnotę mieszkaniową (sygn. akt III CZP 84/13).

Uwaga! Sądy zasądzają odszkodowanie w wysokości wprost proporcjonalnej do przelanych na wspólnotę roszczeń. Np. gdy wspólnota dysponuje roszczeniami od 80 proc. współwłaścicieli, może dochodzić jedynie 80 proc. roszczenia. Kosztorysy sporządzane przez biegłych sądowych są podstawą zasądzenia odszkodowania.

Problem w tym, że koszty postępowań sądowych odstraszają wiele wspólnot przed złożeniem pozwu. Związane jest to z faktem, że tego typu procesy sądowe są długotrwałe i wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych.

Co jest częścią budynku?

Napisał do nas czytelnik, w którego mieszkaniu - tuż przed wygaśnięciem trzyletniej rękojmi - zepsuł się wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie zwany bezpiecznikiem. Wyjaśnijmy, że zależy od niego nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców (chroni ich przed porażeniem prądem, uszkodzeniem urządzeń elektrycznych czy pożarem), ale też dostęp do energii. - Urządzenie co jakiś czas wyłączało instalację elektryczną, aż w końcu odcięło dostęp do prądu na stałe - opowiada czytelnik. Zgłosił reklamację do dewelopera (na życzenie czytelnika, nie ujawniamy nazwy tej firmy), ale ten jej nie uznał. Wyjaśnił, że została zgłoszona po wygaśnięciu dwuletniej gwarancji producenta bezpiecznika. Innymi słowy, deweloper uznał, że rękojmia nie obejmuje tego urządzenia. - A przecież wada mieszkania, która uniemożliwia korzystanie z instalacji elektrycznej wynikła w okresie trwania rękojmi - żalił się nam czytelnik. Zagroził deweloperowi, że jeśli nie naprawi on tej usterki lub nie zwróci kosztów naprawy (157 zł), skieruje sprawę do sądu. - Zrobiłbym to dla zasady - wyjaśnia czytelnik. Jednak wskutek naszego zainteresowania tą sprawą, deweloper odpisał, że "pomimo nieuznania usterki wyłącznika różnicowo-prądowego za zasadną, w ramach dobrej współpracy z klientem" zwróci te pieniądze.

W Polskim Związku Firm Deweloperskich przyznają, że problem staje się coraz poważniejszy, bo mieszkania i domy są coraz bardziej naszpikowane różnego rodzaju urządzeniami. Deweloperzy uważają, że nie obejmuje ich rękojmia. Jednak w świetle obecnie obowiązujących przepisów o rękojmi (art. 568, w którym jest obecnie mowa o nieruchomości, a nie o budynku) oraz innych przepisów kodeksu cywilnego (art. 47 i art. 49 par. 1) szanse na wygraną z deweloperem w sądzie są duże. Przykładem może być chociażby orzeczenie warszawskiego sądu apelacyjnego, z którego wynika, że instalację wentylacyjną należy traktować jako część składową nieruchomości (sygn. I ACa 887/13). Analogicznie, również wady instalacji sanitarnej czy elektrycznej sądy mogą uznać za wady nieruchomości, które objęte są pięcioletnią rękojmią.