Bank centralny

Jest to instytucja państwowa, która poprzez prowadzenie polityki pieniężnej ma za zadanie przeciwdziałaniu wzrostowi inflacji. Bank centralny ma obowiązek jako bank wszystkich krajowych banków dbać o utrzymanie stabilności cen i wartość krajowego pieniądza.

Polityka banków centralnych jest czynnikiem o podstawowym znaczeniu dla kształtowania się kursów walutowych, a ich wpływ na kursy jest bez porównania większy niż jakichkolwiek innych instytucji państwowych. Bardzo często zmiany kursów walutowych są jedynie pochodną ogólniejszej polityki monetarnej i działań podejmowanych np. dla zapewnienia stabilności cen bądź stymulowania wzrostu gospodarczego, zdarza się jednak, że bank centralny podejmuje akcje służące bezpośrednio umocnieniu lub osłabieniu krajowej waluty. Dysponuje szeregiem narzędzi, które to umożliwiają.

Oprac. Kaja Grzybowska

Słownik

  • A - E

  • F - J

  • K - O

  • P - U

  • W - Z

Zobacz więcej haseł z kategorii: