Droga sądowa jest konieczna, gdy istnieje spór między potencjalnymi spadkobiercami, a także wtedy, kiedy podstawą do stwierdzenia praw do spadku jest testament szczególny.

Aby załatwić sprawę w sądzie, trzeba przejść przez formalności – w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (spadkobiercy nie muszą składać go razem).

We wniosku trzeba podać imię, nazwisko i adres spadkodawcy (zmarłego) oraz potencjalnych spadkobierców. Musimy dołączyć także: akty stanu cywilnego ustawowych spadkobierców (w przypadku kobiet – córek, wnuczek... – ważne są akty zawarcia małżeństwa, z których wynika zmiana nazwiska), akt zgonu spadkodawcy i ewentualnie testament.

Sąd wyznaczy termin i wezwie nas na rozprawę. Uczestnikami postępowania są wnioskodawca i wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.

Pozostało 94% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej