Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro) wymienia wszystkich, którzy mają prawo do alimentów. Są to: dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, małżonek, osoba adoptowana, pasierb/pasierbica, wreszcie ojczym/macocha.

Rodzicowi alimenty należą się tylko w niedostatku

Dziecku alimenty należą się zawsze (chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania). Rodzicowi tylko wtedy, gdy żyje w niedostatku.

Przepisy nie definiują, czym jest niedostatek. Bardziej pomocne są orzeczenia Sądu Najwyższego.

Na przykład w orzeczeniu z 20 stycznia 2000 r. (sygn. akt I CKN 1187/99) SN stwierdził, że „Niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb”.

Pozostało 90% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej