Na długi spadkowe najczęściej składają się kredyty, pożyczki, niezapłacone rachunki, zaległy czynsz najmu lub komorne dla spółdzielni albo wspólnoty.

Zobowiązania

Mogą to być zobowiązania wynikające z popełnionych czynów niedozwolonych (np. zasądzone odszkodowanie lub zadośćuczynienie za spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia spadkodawcy oraz koszty postępowania spadkowego (np. zabezpieczenie spadku, ustanowienie wykonawcy testamentu, wykonanie spisu inwentarza).

Zaległości podatkowe też stanowią dług spadkowy. Spadkobiercy odpowiadają za zaległości podatkowe, w tym należności traktowane na równi z zaległościami podatkowymi (art. 52 i 52a ordynacji podatkowej), oraz odsetki za zwłokę.

Pozostało 87% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej