Becikowe

1000 zł wypłacane jednorazowo, ale nie wszystkim rodzicom – dostaną je tylko ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Pod uwagę bierze się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym i dzieli się przez liczbę osób w rodzinie, w tym również nowo narodzone dziecko.

Na złożenie wniosku o becikowe jest 12 miesięcy liczone od dnia porodu. Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:

* oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego;

* zaświadczenie od położnej lub lekarza, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży;

* akt urodzenia dziecka;

* ksero dowodu osobistego;

* oświadczenie obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane już wcześniej.

Kosiniakowe

To potoczna nazwa (od nazwiska byłego ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza) świadczenia dla bezrobotnych lub studiujących matek (nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy) oraz rodziców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Jest wypłacane przez pierwszy rok życia dziecka po 1000 zł miesięcznie.

Pozostało 89% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej