Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z wielu form pomocy, w tym:

* rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia (prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższych przerw w pracy),

* rehabilitacji społecznej (np. turnusy rehabilitacyjne),

* ulg w podatkach, zniżek w komunikacji, karty parkingowej, zwolnienia z abonamentu RTV,

* usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych np. przez pomoc społeczną czy organizacje pozarządowe,

* uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Dzieci do 16. roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności. Po 16. roku życia obowiązują trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.

Pozostało 91% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej