Po orzeczeniu przez sąd rozwodu małżeństwo przestaje istnieć, a między rozwiedzionymi małżonkami powstaje (o ile nie było jej wcześniej) rozdzielność majątkowa.

Rozwód

Rozwód może zostać orzeczony z winy żony, męża lub obu stron. Na zgodne żądanie obojga małżonków sąd może zaniechać ustalania, kto zawinił rozpadowi związku. W takim przypadku sąd rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie.

Ważne! Orzekając rozwód, sąd nie stopniuje winy, np. mąż winny bardziej, bo np. dopuścił się zdrady, a żona mniej, bo była oziębła.

Pozostało 90% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej