Opublikowany niedawno projekt ustawy o jawności życia publicznego reguluje m.in. zasady dostępu do informacji publicznej, działań lobbingowych, unikania konfliktu interesu. Wymienia podmioty zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych czy sposób działania i ochrony tzw. sygnalistów.

„Celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa i mechanizmów antykorupcyjnych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z ustawą co najmniej średni przedsiębiorcy, czyli np. zatrudniający przynajmniej 250 pracowników, będą musieli opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury antykorupcyjne. Chodzi m.in. o stworzenie kodeksu antykorupcyjnego, który podpisywać będą wszyscy pracownicy i współpracownicy. Firmy będą musiały też organizować szkolenia dla pracowników na temat przeciwdziałania korupcji. Przedsiębiorca będzie także zobowiązany do stworzenia procedury pozwalającej pracownikom donieść przełożonym lub osobom upoważnionym o zjawiskach korupcyjnych w firmie.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej