Wchodzące w piątek w życie w całej Unii Europejskiej rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje wszystkich przetwarzających jakiekolwiek dane osobowe – firmy, organizacje, instytucje administracji państwowej i samorządowej, wspólnoty wyznaniowe. Większość ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD).

Kto musi zatrudnić IOD? Wszystkie organy i podmioty publiczne oprócz sądów i organów wymiaru sprawiedliwości. Także wszystkie firmy i instytucje, które w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują lub przetwarzają dane osób fizycznych. Ponadto te firmy i instytucje, które przetwarzają „szczególną kategorię danych osobowych” na dużą skalę lub przetwarzają dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

„Szczególnej kategorii” są dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Pozostało 84% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej