Zatory płatnicze zabijają przede wszystkim małe i średnie firmy. Jak wynika z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, aż 64 proc. mniejszych przedsiębiorców przyznaje, że przeterminowane należności stanowią dla nich poważny problem: blokują inwestycje (36,8 proc), utrudniają wprowadzanie nowych produktów na rynek (15,1 proc ), ale przede wszystkim uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań (38,3 proc).

Przepis wytrych

Cesja wierzytelności to nic innego jak przelew wierzytelności na inny podmiot lub osobę.Ten, na którego scedowano dług, może go dochodzić, obejmuje wszystkie prawa z nim związane.

W polskim kodeksie cywilnym mamy przepis (art. 509 par.1 ) mówiący o tym, że wierzyciel bez zgody dłużnika może dokonać cesji długu, „chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania". To znaczy, że można do umowy wpisać zakaz cesji. Właśnie z tego przepisu wytrychu korzystają między innymi sieci hipermarketów wobec swoich dostawców, przetwórnie wobec plantatorów oraz duże firmy budowlane wobec podwykonawców.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej