Co roku w marcu ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przeprowadzają waloryzację świadczeń.

O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) w roku poprzedzającym waloryzację.

Rząd szacuje, że inflacja emerycka wyniesie 2,6 proc., a realny wzrost wynagrodzeń – 3,3 proc. (20 proc. z tego daje 0,66 proc.). Emeryci będą mogli liczyć na 3,26-procentową podwyżkę.

– Koszt waloryzacji w 2019 r. wyniesie ok. 6,86 mld zł – twierdzi minister Elżbieta Rafalska.

Najniższa emerytura i renta wzrośnie o 33,50 zł

Skoro waloryzacja ma wynieść 3,26 proc., to:

  • najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł* do 1063,37 zł (o 33,57 zł);
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 797,52 zł (o 25,17 zł);
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie z 926,82 zł do 957,03 (o 30,21 zł);
  • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wzrośnie z 1235,76 zł do 1276,04 zł (o 40,28 zł);
  • emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie do 2065,20 zł (o 65,20 zł);
  • świadczenie przedemerytalne (1070,99 zł) wzrośnie o 34,91 zł;
  • średnia renta (1674 zł) będzie wyższa o 54,57 zł;
  • średnia renta rodzinna (1908 zł) wzrośnie o 62,20 zł;
  • średnia emerytura pomostowa (2642 zł) wzrośnie o 86,12 zł.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej