Renta socjalna czy renta rodzinna? To dwa różne świadczenia. ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych (dane z 2019 r.). Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie. Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:

  •  przed ukończeniem 18. roku życia,
  •  w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami),
  •  w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury

Kobietom, które wyszły za mąż między 16. a 18. rokiem życia, wystarczy ukończenie 16 lat. Całkowitą niezdolność do pracy i jej przewidywany czas ustala lekarz orzecznik ZUS. ZUS precyzuje, że „za całkowicie niezdolną do pracy uważa osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy”.

Renta socjalna może być przyznana czasowo lub na stałe. Należy się osobom posiadającym polskie obywatelstwo oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Pozostało 88% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej