Rząd opublikował projekt ustawy o likwidacji OFE wraz z oceną skutków regulacji. Większość zmian jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami. Opcją domyślną dla blisko 16 mln członków OFE będzie zamiana ich jednostek w funduszach z OFE na specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) w Indywidualnych Kontach Emerytalnych. IKE będą prowadzone przez dotychczasowe PTE, które zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Od pieniędzy tych zostanie pobrana 15 proc. opłata przekształceniowa. Czyli pieniędzmi będą zarządzać te same podmioty i te same osoby, tyle że środki będą prywatne i nie trafią z czasem do ZUS w ramach suwaka. No i będą pomniejszone o 15 proc.

Po likwidacji OFE nie będzie już tzw. suwaka. Obecnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wartości środków zgromadzonych w OFE w ostatnim okresie oszczędzania na emeryturę wprowadzona została zasada, zgodnie z którą na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana jest określona wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE. 

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej