Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje na podstawie Karty Nauczyciela. Mogą o niego wnioskować nauczyciele po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. Muszą przy tym być zatrudnieni przez ten okres w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu (innego niż wypoczynkowy) trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy siedmiu lat przedłuża się o ten czas.

 Urlop dla nauczycieli - trzy lata dla poratowania zdrowia

Wymóg siedmiu lat pracy dotyczy wnioskowania o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia. Nauczyciel w ciągu całego swojego zatrudnienia może o urlop wnioskować kilka razy. Aby ubiegać się o kolejny urlop dla podratowania zdrowia, musi minąć co najmniej rok od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może jednak przekraczać 3 lat.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej