Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje na podstawie Karty Nauczyciela. Mogą o niego wnioskować nauczyciele po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. Muszą przy tym być zatrudnieni przez ten okres w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu (innego niż wypoczynkowy) trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy siedmiu lat przedłuża się o ten czas.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej