Dofinansowanie wypoczynku, potocznie zwane wczasami pod gruszą, jest pokrywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Tworzą go pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników taki fundusz mają obowiązek tworzyć pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych. Pozostali mogą takie fundusze tworzyć na zasadzie dobrowolności.

Wczasy pod gruszą - dla kogo, na jakich warunkach?

Dokładne zasady przyznawania wczasów pod gruszą z funduszu pracy są określone w regulaminie zakładu pracy. To regulamin powinien określać, jak często będzie wypłacane dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie oraz na jak długi urlop powinien się udać pracownik, by takie wsparcie otrzymać. Wczasy pod gruszą wypłacane są zwyczajowo raz w roku, w regulaminie może się jednak pojawić zapis o zwiększeniu częstotliwości wypłaty dofinansowania, np. do dwóch razy w roku. Prawo nie określa, na jak długi urlop musi pójść pracownik, aby otrzymać wsparcie. Zwykle w regulaminie podaje się, że aby otrzymać dofinansowanie, pracownik musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni. Nie jest to jednak regułą. Niektóre regulaminy określają ten czas na 7 dni lub nie wskazują go wcale, co oznacza, że pracownik otrzyma wsparcie niezależnie od liczby wykorzystanych dni wolnych.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej