Według danych GUS w pierwszym kwartale 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 15,9 tys. Zdecydowana większość, bo 15,7 tys. osób, uległa wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim, 99 osób – odniosło ciężkie obrażenia ciała, a 32 osoby poniosły w takich wypadkach śmierć.

 Wypadek w pracy. Co zrobić?

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy lub w drodze do pracy czy w drodze powrotnej, pracownik, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, musi zgłosić takie zdarzenie pracodawcy. Mogą to zrobić także osoby, które takie zdarzenie zauważyły. Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, np. wyłączyć maszyny i urządzenia z ruchu, odciąć zasilanie maszyn energią. Musi także zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności zdarzenia i jego przyczyn. Jeśli do wypadku doszło z udziałem maszyny, jej ponowne uruchomienie będzie możliwe dopiero w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy. Przy wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda może być wydana po ustaleniu nie tylko z inspektorem pracy, ale też prokuratorem.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej