W polskim prawie mobbing ma kilka definicji. W Kodeksie pracy zapisano, że jest to zachowanie:

– dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi;

– polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika;

– wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej;

– powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego wszystkie te cechy muszą być spełnione łącznie.

O mobbingu mówi także Kodeks karny: Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Pozostało 90% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej