Reforma edukacji to nie tylko likwidacja gimnazjów. Przy okazji zmian w oświacie zreformowanych zostało też wiele zapisów regulujących pracę nauczycieli – chodzi zarówno o Kartę nauczyciela, jak i uzupełniające ją rozporządzenia.

Przede wszystkim od września znacznie wzrasta ranga oceny pracy nauczycieli. To od niej zależy teraz m.in. możliwość przyspieszenia awansu zawodowego, ale też premie. Po zmianach ocena będzie przeprowadzana częściej niż dotąd. Obowiązkowo trzeba ją wystawić po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, nawet jeśli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

Pozostało 89% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej