Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, nawet bez konkretnego polecenia przełożonego. Podczas kwalifikowania takiego wypadku wszystkie te przesłanki – nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz i związek z pracą – muszą być spełnione. Jeśli zabraknie choć jednego z tych czynników, zdarzenie nie będzie mogło być uznane za wypadek przy pracy.

Przyjęło się, że zdarzenie jest nagłe wtedy, gdy wystąpiło podczas jednej zmiany roboczej. Z kolei przyczyny zewnętrzne to takie, które tkwią poza organizmem pracownika. Będą to więc urządzenia i maszyny wykorzystywane w zakładzie pracy, wyposażenie firmy i jej stan, używane surowce czy też czyny innych osób.

Dla przykładu – jeśli ktoś się poślizgnie na korytarzu w firmie i złamie nogę, to będzie to uznane za wypadek przy pracy, ponieważ jest to zdarzenie nagłe, przyczyną zewnętrzną jest mokra posadzka, a pracownik doznał urazu podczas wykonywania obowiązków.

Pozostało 85% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej