Partnerem serwisu jest Narodowy Bank Polski

Biuro Informacji Kredytowej

Instytucja, która gromadzi szczegółowe informacje na temat wszystkich spłacanych kredytów przez klientów indywidualnych (dane na temat kredytów klientów firmowych gromadzone są tylko częściowo). W BIK znajdują się dane klientów banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) i tylko te instytucje mogą z zawartości tej bazy korzystać. Na podstawie danych z bazy BIK bank lub SKOK może sprawdzić, czy w przeszłości klient terminowo spłacał zobowiązania. Od ?jakości? naszej historii kredytowej w BIK może zależeć, czy bank udzieli nam kredytu, oraz na jakich warunkach.

Wielu osobom BIK kojarzy się jednoznacznie z czymś złym, z czarną listą. To tylko częściowa prawda, bo BIK może być czarną listą tylko dla osób, które w przeszłości nie spłacały kredytów albo robiły to z dużym opóźnieniem. Pozytywna historia w BIK jest natomiast przepustką do zaciągania nowych kredytów.

BIK nie decyduje o tym, czy kredyt dostaniesz, czy nie. BIK tylko gromadzi i udostępnia bankom i SKOK-om (na ich żądanie) raporty na twój temat. To do banków należy ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu. Jeden może przymknąć oko na nasze przewinienia z przeszłości, inny za to samo odmówi udzielania kredytu.
Słownik powstał w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski

oprac. bed