Partnerem serwisu jest Narodowy Bank Polski

Gwarancja bankowa

Jest to zobowiązanie banku do spłaty zobowiązań osoby, na rzecz której wystawiona została gwarancja. Gwarancja udzielana jest odpłatnie na określony czas i kwotę. Gwarancja może być dodatkowym zabezpieczeniem kredytu. Naprzykład takich gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego studentom, którzy starają się o kredyt studencki (a przecież trudno od studenta wymagać przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia).
Słownik powstał w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski

oprac. bed