„Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, którą wynajmujesz lokatorowi, warto jej zapewnić szeroką ochronę na wypadek różnych sytuacji, które często dzieją się niezależnie od nas, np. pożar, zalanie przez sąsiadów, kradzież” – reklamuje nowe polisy Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.

A z drugiej strony jest przecież najemca, który też chce chronić swój majątek. „Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu, który zamieszkujesz, warto zapewnić sobie ochronę w razie różnych sytuacji losowych oraz ubezpieczyć przedmioty i ruchomości, które w nim posiadasz” – przekonuje ubezpieczalnia. To nowy pomysł TU Europa na zwiększenie sprzedaży polis bezpośrednio przez internet.

Polisa dla najemcy, polisa dla wynajmującego

Sprawdzamy. Załóżmy, że chcemy kupić polisę na mieszkanie o wartości 300 tys. zł. Na tyle chcemy ubezpieczyć mury i stałe elementy mieszkania. Koszt? 211 zł rocznie, z czego 10 zł to opłata za tzw. home assistance, czyli pomoc w domu. Z tej dodatkowej usługi nie możemy zrezygnować, możemy za to dokupić dodatkową ochronę – trochę na zasadzie popularnych ofert jak z puzzli – dołączamy do konta czy polisy to, czego naprawdę potrzebujemy.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej