Konsorcjum Strabagu najtańsze na drugą jezdnię S3 k/ Zielonej Góry za 299 mln zł

ISBNews
17.11.2014 09:04
A A A


Warszawa,? ?17.11.2014 (ISBnews) - Konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe (lider) i Strabag złożyło najtańszą ofertę, wartą 298,97 mln zł brutto, na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Zielona Góra Północ, podała GDDKiA. Odcinek ma długość ponad 13 km.

Druga najtańsza oferta należała do Budimeksu i była warta 299,97 mln zł, a trzecia - do konsorcjum Eurovii Polska i Warbudu (319,79 mln zł). Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 408,42 mln zł brutto.

Wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali 22-miesięczny termin wykonania prac i 10 lat gwarancji.

Podstawowy zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje m.in. budowę wschodniej (lewej) jezdni drogi ekspresowej S3 oraz budowę obiektów inżynierskich, w tym rozbiórkę istniejącego mostu przez rz. Odrę oraz budowę dwóch nowych mostów przez rz. Odrę (w ciągu jezdni wschodniej i zachodniej), podała Dyrekcja.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gmin Sulechów, Zielona Góra i miasto Zielona Góra. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Nowy Świat, Kruszyna, Górzykowo, Cigacice, Zawada, Jany, m. Zielona Góra.

?(?ISBnews)