Oferta konsorcjum Rubau najkorzystniejsza na podlaski odcinek S8 za 455 mln zł

ISBNews
28.11.2014 12:41
A A A


Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Rubau Polska i Construcciones Rubau, warta 454,91 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa podlaskiego do istniejącej obwodnicy Zambrowa, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Wszystkie złożone oferty zawierały najkrótszy możliwy czas realizacji (22 miesiące) i najdłuższą gwarancję (10 lat).

GDDKiA informowała wcześniej, że odcinek od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa ma dokładnie 14,91 km i został zaprojektowany jako dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Obiekty inżynierskie (m.in. : 1 most, 7 wiaduktów) mają być wykonane od razu dla przekroju trzypasmowego. Przewiduje się też budowę jednego węzła  - Szumowo.

(ISBnews)