ZA Puławy i PGE GiEK rezygnują ze wspólnej realizacji Elektrowni Puławy

ISBNews
23.12.2014 17:29
A A A


Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) ? Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zawarły porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o wspólnej realizacji projektu Elektrownia Puławy, podała spółka.

?Na mocy porozumienia nastąpiło rozwiązanie umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy spółką i PGE GiEK dnia 31 maja 2011 roku. Porozumienie przewiduje równy podział pomiędzy spółkę i PGE GiEK kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu Elektrownia Puławy" ? czytamy w komunikacie.

Podstawą zawarcia porozumienia były:

- brak odpowiednich przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji i w konsekwencji unieważnienie przetargu na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia Puławy,

- niemożność ustalenia przez spółkę, PGE GiEK oraz spółkę Elektrownia Puławy sp. z o.o. (dalej EP) zasad sprzedaży oferowanych przez EP podstawowych produktów tj. energii elektrycznej i ciepła oraz modelu i struktury finansowania, podano również.

?Równocześnie z zawarciem porozumienia, spółka nabyła (?) od PGE GiEK 11.074 udziałów w EP za łączną cenę wynoszącą 16.395.535,91 zł, skutkiem czego spółka będzie posiadała w EP 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników" ? czytamy dalej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.

(ISBnews)