Zarząd JSW uważa strajk za nielegalny i apeluje o jego zakończenie

ISBNews
29.01.2015 09:39
A A A


Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) uważa strajk odbywający się w zakładach spółki za nielegalny, podała firma. Zarząd zaapelował także o zaniechanie działań strajkowych.

"Zarząd JSW SA odnosząc się do decyzji Komitetu Protestacyjno-Strajkowego o wszczęciu dnia 28.01.2015 roku strajku w zakładach JSW stwierdza, że strajk ten jest nielegalny w rozumieniu Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, aby strajk był legalny, konieczne jest wyczerpanie wszelkich procedur określonych w ustawie przed jego rozpoczęciem, w szczególności zakończenie sporu zbiorowego protokołem rozbieżności. Ustawa nakłada także obowiązek ogłoszenia strajku co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem. Procedury te nie zostały przeprowadzone.

Spółka wyjaśniła, że spór dotyczący odebrania pracownikom powierzchni posiłków profilaktycznych trwa nadal, ponieważ do dnia ogłoszenia strajku nie podpisano protokołu rozbieżności. W dniu rozpoczęcia strajku odbyło się spotkanie mediacyjne, a kolejne wyznaczono na 11 lutego 2015 r.

"Referendum przeprowadzone przeprowadzone przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy w dniach 26-27.01.2015 nie dotyczyło przedmiotu sporu zbiorowego, który się toczy, a ponadto pytania referendalne nie zmierzały do ustalenia woli załogi co do strajku, a wyłącznie do akcji protestacyjno-strajkowej. Tym samym nawet pozytywne wyniki referendum nie mogą stanowić podstawy faktycznej, ani prawnej dla wszczynania akcji strajkowej. Postulaty strajkowe daleko odbiegają od przedmiotu toczącego się sporu zbiorowego, a także od zakresu sporu zbiorowego zdefiniowanego ustawowo" - napisano w materiale.

"Biorąc pod uwagę to, że strajk jest nielegalny oraz fakt, że każdy dzień jego kontynuowania przynosi realne straty zarówno dla firmy, jak i jej pracowników, zarząd apeluje do organizatorów strajku o zaniechanie działań strajkowych i umożliwienie załodze podjęcia normalnej pracy. Równocześnie zarząd podtrzymuje wolę kontynuowania rozmów ze stroną społeczną w sprawie przedłożonych stronie związkowej propozycji działań oszczędnościowych w obszarze kosztów pracy" - czytamy dalej.

Pracownicy JSW podjęli w środę strajk. W poniedziałek i wtorek w kopalniach JSW trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy JSW mieli opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia posiłków profilaktycznych dla pracowników powierzchni, w tym dla pracowników administracji. Zarząd zaapelował o rozwagę i podtrzymał plany oszczędnościowe.

Zarząd JSW podawał wcześniej, że zastanawia się nad zmianami w strukturze, polegającymi na przeniesieniu kopalni do nowo utworzonej spółki-córki, jeśli nie osiągnie porozumienia ze związkami zawodowymi, zapewniającymi oszczędności. Do utworzenia nowej spółki-córki mogłoby dojść na początku 2016 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.

(ISBnews)