Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

ISBNews
09.02.2015 07:16
A A A


Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie odpowiednio: A- i A. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

Pułap ratingów Polski został podtrzymany na poziomie AA-, zaś krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2.

"Wsparciem dla ratingów są silne czynniki fundamentalne, w tym wiarygodna polityka makroekonomiczna. Członkostwo w UE wzmacnia stabilność polityczną i trwałość instytucji. Zadłużenie rządowe (49% PKB w 2014 r.) jest poziomie mediany dla krajów z grupy porównywalnej (49%), a deficyt fiskalny ulega zmniejszeniu. Ograniczeniem dla ratingów są wysokie poziomy zadłużenia zagranicznego oraz potrzeby refinansowe. PKB per capital jest niższe niż mediana w krajach porównywalnych" - czytamy w komunikacie.

Agencja przypomina, że wzrost PKB przyspieszył do 3,3% w 2014 r. z 1,7% rok wcześniej dzięki wsparciu popytu krajowego przy dużej liczbie tworzonych miejsc pracy (spadek stopy bezrobocia o 2 pkt proc. w ciągu roku), niskiej inflacji oraz przy łagodnym nastawieniu w politycy pieniężnej.

Realne PKB będzie nadal rosło o ok. 3% rocznie w 2015 i 2016 r., wraz z dalszym wzrostem popyty krajowego, rozpoczęciem się nowego cyklu finansowania unijnego (105,8 mld euro, tj 26% PKB z 2014 r.) na lata 2014-2020 i przy stopniowej poprawie w europejskich gospodarkach (które stanowią 75% eksportu, przy czym same Niemcy - 25%), przewiduje agencja.

"Fitch oczekuje, że deficyt 'general government' zmniejszy się do 2,8% PKB w 2015 r. z 3,2% w 2014 i pozostanie poniżej progu 3% w średnim okresie, co pozwoli Polsce wyjść z unijnej procedury nadmiernego deficytu"

Główne czynniki napędzające zacieśnienie polityki fiskalnej to przyspieszający wzrost PKB, lepsze egzekwowanie podatków oraz reguła wydatkowa, dodała agencja.

Według prognoz Fitcha, zadłużenie tego sektora pozostanie stabilne na poziomie 49% PKB do 2016 r.

(ISBnews)